Terug naar insights

Ventileren met buitenlucht noodzakelijk

'Ventilatie oorzaak van corona-uitbraak', kopte de Volkskrant op 6 augustus. Al vrij snel na het uitbreken van de Corona-pandemie werd van verschillende kanten gesuggereerd dat aerogene transmissie een rol speelt bij de overdracht van het virus. Hoewel wetenschappelijk bewijs nog ontbreekt en het lang duurt voordat dergelijk bewijs er is, wordt het vermoeden dat aerogene transmissie mogelijk is steeds sterker.

Model risico aerogene verspreiding

Voor Deerns was dit aanleiding om in juni 2020 een model te ontwikkelen dat het risico op aerogene besmetting in kaart brengt, afhankelijk van het aantal personen in een ruimte, de verblijfstijd van die personen in deze ruimte en de hoeveelheid verse en/of gerecirculeerde ventilatielucht waarmee deze ruimte geventileerd wordt. Ook dit model toont aan dat meer ventileren en met buitenlucht ventileren het risico aanmerkelijk verkleint. Ook laat het model zien dat er een wijdverspreid misverstand is: een laag CO2 niveau van de binnenlucht zou een goede indicator zijn voor een laag risico op aerogene besmetting. Het omgekeerde is wel het geval: een hoog CO2 niveau van de binnenlucht leidt tot een hoger risico op aerogene besmetting. Een calculatie in het Deerns-model op basis van deze informatie laat dezelfde conclusie zien als die van het RIVM: ervan uitgaande dat aerogene transmissie een mogelijkheid is (en aerosolen voldoende virus kunnen bevatten om iemand te besmetten) is de kans zeer groot dat het ventilatiesysteem hieraan debet is. Ter onderbouwing. Stel dat in een ruimte een ventilatiesysteem aanwezig is dat in het ene geval in werking treedt op basis van een verhoogde CO2 concentratie en in het andere geval altijd in werking is, dan blijkt dat bijvoorbeeld in een huiskamer van 100 m2 waarin 5 personen 2 uur aanwezig zijn het systeem in het eerste geval nagenoeg geen verse lucht bijmengt. Het risico op een aerogene transmissie is dan zeer groot, conform ons model bijna 100%. Als er wel continu met voldoende buitenlucht wordt geventileerd dan is het risico zeer klein.

Conclusie

Wat brengt dit ons? Als eerste nogmaals de bevestiging dat ventileren met buitenlucht noodzakelijk is. Ten tweede dat bijmengen met buitenlucht op basis van een minimaal CO2 percentage geen goede bescherming biedt, omdat de luchtkwaliteit vanuit CO2 optiek best redelijk kan zijn, maar vanuit het oogpunt van aerogene transmissie al lang aan de grens zit. Zie ook onze paper. Tot slot: Deerns ontwerpt uitsluitend gebouwen met toevoer van buitenlucht; bij elk systeem door ons ontworpen is in voldoende ventilatie voorzien. Desondanks spelen de bezetting en tijdsduur van personen in deze ruimten nog steeds een rol in het risico op aerogene transmissie.

Meer informatie

Wilt u voor uw gebouw, of een aantal ruimten in het gebouw, weten hoe groot dat risico is, neem dan contact op met dr. ir. Loes van Gent.