Terug naar insights

Veilig terug naar kantoor: Deerns Quick Scan

De afgelopen weken riep de overheid vanwege het Corona-virus op om zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Dat zal ook de komende maanden nog het geval zijn. Toch bestaat er de behoefte om ook fysiek bij elkaar te komen. Een ding staat vast: als de kantoren weer opengaan, heeft u te maken met de 1,5 meter maatregel om verspreiding van het Coronavirus te beperken. Er is al veel geschreven over hoe het kantoor kan worden ingericht. Door algemene maatregelen zoals het beperken van het aantal werkplekken of een routeplan in het kantoor met bijbehorende bewegwijzering. En door hygiënische maatregelen, zoals het verhogen van de schoonmaakfrequentie of het gebruik van desinfecterende middelen. Maar is er bij het maken van de plannen ook nagedacht over de installaties in het gebouw en hoe die kunnen bijdragen aan een veilige omgeving voor de gebouwgebruikers?

Gebouwinstallaties: virusverspreider of virusbestrijder?

Gebouwinstallaties zijn het hart, longen en brein van het hedendaags gebouw. En net zoals het menselijk lichaam kunnen deze installaties het virus verspreiden of juist bestrijden. Met de komst van COVID-19 zijn de spelregels veranderd. Wat eens een energiezuinige oplossing was, is nu een mogelijke bron van verspreiding van het virus. Denk aan luchtrecirculatie, warmteterugwinning en het wel of niet bevochtigen van ventilatielucht. (COVID-19 in relatie tot gebouwen, Franchimon) Daarnaast heeft de 1,5 meter samenleving grote impact op het gebruik van de gebouwinstallaties. Is een gebouw nog wel optimaal te gebruiken als er nog maar twee personen in een lift kunnen in plaats van tien? U houdt netjes 1,5 meter afstand in de vergaderruimte maar heeft dit zin als deze ruimte onvoldoende is geventileerd?

Deerns Quick Scan

Met de Deerns Quick Scan helpen wij u om uw gebouw op korte termijn virusbestendig te maken voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw gebouwgebruikers.

Meer weten? Alle informatie over de Deerns Quick Scan kunt u hier downloaden. Direct contact? Neem dan contact op met Hugo Jansen: 06 21 13 59 72.