Terug naar insights

Van gas los?

Sinds 1 juli jl. is de Wet VET (Voortgang Energietransitie) in werking getreden. Hiermee is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de Gaswet: In het kort komt het er op neer dat de aansluitplicht op het gastransportnet is vervallen voor nieuw te bouwen bouwwerken voor kleinverbruikers. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd deze wet ook gaat gelden voor grotere gebruikers; al was het maar omdat ‘omwonenden’ in een bepaald gebied bezwaar kunnen gaan maken tegen gebouwen met een gasaansluiting en naar de rechter stappen. Het is dan niet ondenkbaar dat deze omwonenden in het gelijk gesteld zullen worden. Om te voorkomen dat u met uw organisatie in een dergelijke situatie belandt is het slim om nu al na te denken over alternatieven voor gas.

Meer overheidsmaatregelen

Dat het anders moet, is inmiddels duidelijk. De overheid heeft in de Energieagenda (december 2016) gesteld dat in 2050 een CO2 arme energievoorziening moet zijn gerealiseerd. Om tot een CO2 reductie te komen in Nederland moet er nog heel wat gebeuren. De verwachting is dat de overheid de komende jaren meer maatregelen gaat nemen om deze reductie te sturen. Een zo’n stap is het laten vervallen van de aansluitplicht voor nieuw te bouwen gebouwen voor kleinverbruikers. De volgende stap zal zijn dat ook grootverbruikers verplicht worden om geen fossiele energie meer te gebruiken.

Nu al nadenken over alternatieven

Om te komen tot een duurzame energievoorziening zijn er twee stromen: het verminderen van het energieverbruik en het verminderen van de CO2 uitstoot (minder afhankelijk van fossiele brandstoffen waaronder gas). Het eerste punt (beperken van de energievraag) blijft een van de belangrijkste voorwaarden voor de reductie. Als tussenstap kan worden ingevoerd dat (vrij) beschikbare energie uit reststromen gebruikt moet worden voordat wordt overgegaan naar energie uit hernieuwbare bronnen. De laatste stap is het overgaan naar energie uit hernieuwbare bronnen. Hoe de stap naar niet-fossiele brandstoffen gemaakt kan worden verschilt per gebouw of gebied.

Stappenplan

Wilt u weten wat er nodig is in uw situatie om van gas los te komen? Samen met u kunnen we een plan ontwikkelen om uw ambitie te realiseren. Dit doen we aan de hand van de volgende stappen:

  • Beschrijving huidige energiesysteem;
  • Berekenen huidige warmtebehoefte inschatting toekomstige situatie;
  • Opties voor energietransitie met kwalitatieve beoordeling naar technische haalbaarheid, financieel rendement en organisatorische inpassing;
  • Beschrijving kansrijke opties;
  • Processchema om over te schakelen naar ‘van gas los’ met daarbij doorlooptijden en eventuele risico’s c.q. knelpunten;
  • Raming benodigde investeringen en exploitatiekosten de twee meest kansrijke opties;
  • Advies over de voorkeursoptie.

Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief iD e-zine.