Terug naar insights

Upgrade pieren Schiphol

Door de invoering van centrale security op Schiphol is het sinds 2015 niet meer nodig om veiligheidscontroles aan de gates te doen. Het verdwijnen van deze controles zorgt voor meer ruimte op de pieren D tot en met G. Ruimte die gebruikt kan worden om deze pieren aantrekkelijk te maken voor de reizigers door ze opnieuw in te richten en door te zorgen voor extra voorzieningen. De upgrade van de pieren wordt gefaseerd aangepakt. De pieren F en G ondergaan nu een metamorfose en eind 2021 moet de laatste pier (E) volgens planning gereed zijn. Deerns is als adviseur nauw betrokken bij deze upgrade.

Meer comfort

Er is meer ruimte gekomen op de pieren D-G door de invoering van centrale security. Schiphol wil deze extra ruimte gebruiken om het verblijf van passagiers aangenamer te maken. Met de oude indeling hadden reizigers na de securitycheck geen andere keus dan op de stoeltjes van de wachtruimte te gaan zitten. Vanaf 2018 bepaalt de reiziger zelf hoe de wachttijd voor een vlucht wordt doorgebracht. Zo komen er zithoeken, werktafels, horeca en winkels waardoor een reiziger de keuze heeft. De nieuwe bestemming van de ruimte vraagt om andere installaties. Deerns heeft hiervoor het installatieontwerp uitgewerkt.

Fatih Yaman, projectmanager Schiphol bij Deerns: “In drie maanden tijd hebben we het voorlopig ontwerp van de gebouwgebonden installaties verder uitgewerkt, zodat de aanbesteding kon plaatsvinden. Dit hebben we gedaan met behulp van LEAN- en Systemengineering waarbij alle stakeholders betrokken zijn geweest. Voor de uitwerking hebben we gebruikgemaakt van BIM: de complete pier is uitgewerkt in BIM op LOD 300 niveau. Dit stelt Schiphol is staat om binnen BIM integraal assets te ontwikkelen. Informatie over deze assets kan gestructureerd worden beheerd en in een later stadium als kennisbank worden ingezet bij assetmanagement-vraagstukken. Hierbij zullen meerdere stakeholders (intern en extern) gebruikmaken van de informatie en deze uitwisselen via het AIM/BIM-model tijdens de gehele levenscyclus van het asset. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en zijn er partijen geselecteerd voor de uitvoering van de werken. Tijdens deze fase hebben wij de opdrachtgever ondersteund bij het beantwoorden van vragen en het beoordelen van de inschrijvers. In 2019 moeten de werkzaamheden zijn afgerond op de pieren F en G”.

Met de realisatie van het project upgrade worden pieren nog aangenamer voor reizigers, maar ook voor de medewerkers. Zij krijgen meer ruimte om hun werk te doen. Hier krijgt u een indruk van de pieren na de upgrade.