Terug naar insights

Steeds meer vraag naar gezonde gebouwen

De vraag naar gezondere gebouwen neemt toe. Als er nieuwe gebouwen worden gerealiseerd is het niet langer uitsluitend van belang dat gebouwen energiezuinig zijn. Gebouwen moeten vooral ook gezond zijn. Liefst met een certificaat. Maar ook eigenaren/gebruikers van bestaande gebouwen willen meer gezondheid. Gevraagd naar de redenen waarom men een 'gezond' gebouw wil, lopen de antwoorden nogal uiteen. Soms zijn klachten van medewerkers over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of het binnenklimaat aanleiding om onderzoek te doen.

Een andere reden kan zijn goed werkgeverschap; werkgevers willen dat medewerkers plezier hebben in hun werk; een aangename werkomgeving kan daar toe bijdragen. Wat de reden ook is, Deerns heeft ervaren professionals die kunnen adviseren over maatregelen om de gezondheid in gebouwen te verbeteren. Zij werken o.a. aan de nieuwe kantoren van Danone en Asics in Hoofddorp en het nieuwe hoofdkantoor van Borghese en Pleijsier Bouw in Nijkerk. Daarnaast voeren zij bij uiteenlopende opdrachtgevers quick scans uit.

Quick scan biedt inzicht

Om een eerste inschatting te kunnen maken van de gezondheid in een gebouw is een quick scan ontwikkeld. Deze scan geeft inzicht in de huidige stand van zaken en welke maatregelen genomen kunnen worden om de gezondheid van gebruikers in een gebouw te bevorderen. Deze verbeteringen kunnen liggen op het gebied van comfort, lucht, licht, voeding, water, beweging/fitness en geest. Deze quick scan bestaat uit een inspectie van het gebouw en uit korte interviews met gebouwgebruikers.

Vervolgstap: meten is weten

Na een eerste quick scan kunnen metingen worden uitgevoerd. Want meten is immers weten. Om te bepalen of aan een bepaalde normen wordt voldaan kun je als gebouweigenaar metingen laten doen. Deze metingen geven inzicht in de feitelijke situatie van een ruimte, zoals temperatuur, luchtsnelheid, licht, en CO2-gehalte. Deerns heeft apparatuur en de mensen in huis om deze metingen te kunnen verrichten en zo een objectief beeld te geven van een bepaalde situatie. Daarnaast is er de mogelijkheid om de ervaringen van gebouwgebruikers te meten met behulp van enquêtes, de zogenaamde comfort surveys en deze te analyseren. Afhankelijk van de resultaten volgt een advies om het binnenmilieu te verbeteren.

WELL-certificaat

Als u een stap verder wilt gaan is het mogelijk een WELL-certificering te halen voor uw gebouw. WELL Accredited Professionals kunnen helpen bij het behalen van het certificaat. Om te garanderen dat een gebouw aan de WELL-eisen blijft voldoen, eist het International WELL Building Institute (IWBI) dat elke drie jaar een (verkorte) certificatieprocedure wordt doorlopen. Of er wel of geen sprake is van WELL-certificering, in alle gevallen biedt de WELL standaard goede handvatten om een gezond gebouw te realiseren.

Voor meer informatie over gezonde gebouwen of het aanvragen van een quick scan kunt u contact met ons opnemen via WELL@deerns.com.