Terug naar insights

Stadskantoor Delft geopend

Het kantoor staat in het hart van de spoorzone in Delft. Onderdeel van het nieuwe stadskantoor is de stationshal die toegang geeft tot het ondergrondse treinstation. De nieuwbouw is gerealiseerd bovenop de spoortunnel en het ondergrondse station.

Station en stadskantoor in één

De nieuwe stationshal met winkels is bovenop de spoortunnel gebouwd en zit aan de kant van de binnenstad. Van daaruit kunnen reizigers de ondergrondse perrons bereiken. De stationshal is op 28 februari 2015 in gebruik genomen. De stationshal is door een glazen wand gescheiden van de publiekshal en is integraal onderdeel van het stadskantoor, dat de eerste, tweede en derde etage van het gebouw beslaat. Het stadskantoor biedt onderdak aan de gemeentelijke organisatie, met ruimte voor de publieksbalies en werkplekken. Eén plek waar bewoners én ondernemers hun zaken met de gemeente kunnen regelen. Deerns maakte deel uit van het ontwerpteam.

Bekroond ontwerp

Bij de ontwerpopdracht is uitgegaan van integrale duurzaamheid. Mecanoo Architecten is verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp. Deerns’ inbreng in het ontwerpteam had betrekking op de gebouwvorm, geveloptimalisatie, het toe te passen glaspercentage en optimale benutting van daglicht. Ook adviseerden we over de verschillende installatieconcepten. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat 35% beter dan de wettelijke EPN-norm presteert. Het ontwerp is in 2009 bekroond met een Good Green Design Award.

Innovatief en duurzaam

Om de energie-ambitie van de gemeente Delft te realiseren moeten maatregelen worden getroffen om het energieverbruik te reduceren. Daarbij is uitgegaan van de Trias Energetica: beperken van energieverbruik, gebruikmaken van duurzame bronnen en de restbehoefte invullen met fossiele brandstoffen. In de praktijk betekent dit dat de gevel een optimale verhouding kent tussen ‘open’ en ‘dicht’: er komt voldoende daglicht binnen, zonder dat de ruimte te veel wordt opgewarmd door de zon. Om verder energie te besparen komt er daglichtgestuurde verlichting. Voor het opwarmen en koelen van het gebouw wordt een duurzame warmte- en koude opslag-installatie gebruikt waarin onder andere de restwarmte van de centrale computers wordt opgeslagen. Al deze maatregelen dragen ertoe bij dat het gebouw 35 procent minder energie verbruikt dan is voorgeschreven. Het dak is zo ontworpen dat er zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Op 17 juni a.s. is het stadskantoor open voor publiek.

Meer weten? Neem dan contact op met Menno Hollander.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.