Terug naar insights

Slingeland Ziekenhuis gunt Deerns opdracht nieuwbouw

Ziekenhuis Slingeland heeft de tender voor installatietechnisch advies voor het nieuw te bouwen ziekenhuis in Doetinchem gegund aan Deerns. Slingeland zocht een adviesbureau dat bewezen ervaring heeft met de nieuwbouw van ziekenhuizen. En een bureau dat ideeën inbrengt op het gebied van het inrichten van het ontwerpproces, duurzaamheid en informatie- en medische technologie.

Renovatie geen optie

Eind 2012 startte een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw, als alternatief voor renovatie op de huidige locatie. Het renoveren van het bestaande gebouwencomplex, dat in delen in de jaren 1965 tot 1992 is gebouwd, is te complex gebleken en bovendien kostbaar. Ook de bereikbaarheid van het huidige ziekenhuis is niet optimaal. Renovatie zou veel overlast veroorzaken voor de patiënten en medewerkers en voor de buurtbewoners. Nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis betekent dat ook in de toekomst de 200.000 inwoners van de West-Achterhoek en deels daarbuiten, voorzien blijven van goede medisch-specialistische zorg. In het nieuwe ziekenhuis kunnen mensen terecht voor een breed palet aan medische-specialistische zorg, waaronder spoedeisende zorg en geboortezorg. Door nieuwbouw wordt een toekomstbestendig ziekenhuis gerealiseerd dat voorbereid is op de toekomstige vraag naar zorg. Het nieuwe gebouw wordt uiterlijk in 2022 in gebruik genomen of zoveel eerder als mogelijk.

Deerns is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de nieuwbouw van veel ziekenhuizen in Nederland. Zo werkten we aan het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft dat in 2015 is opgeleverd en zijn we op dit moment betrokken bij de nieuwbouw van ziekenhuis Tergooi in Hilversum en OZG in Scheemda.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.