Terug naar insights

Slimme keuzes verlagen milieubelasting voor kantoren en woningen

Nieuwe kantoren en woningen groter dan 100 m2 moeten sinds 1 januari 2018 voldoen aan de minimumeisen voor de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Daarmee komt er, in aanvulling op de bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw.

De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen. Met de energieprestatie-eis (EPC) is al geborgd dat het energieverbruik van gebouwen steeds minder belastend is. Met de milieuprestatie-grenswaarde wordt bewerkstelligd dat bij gebouwen ook rekening wordt gehouden met de milieubelasting van materialen om de emissie van o.a. broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen reduceren.

De maatregel komt voor uit de gestelde maatregelen van voormalig minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok. Een van de eerdere maatregelen van minister Stef Blok is dat vanaf 2023 geen enkel kantoor in Nederland een energielabel slechter dan C mag hebben.

MPG = Milieu Prestatie Gebouw

MPG staat voor Milieu Prestatie Gebouw en is een berekening waarmee de milieubelasting van het gebouw wordt bepaald. Dit zijn de (fictieve) kosten die gemaakt zouden moeten worden om de schade aan het milieu die ontstaat door materiaalgebruik weer ongedaan te maken. Niet alleen het aanleveren van een berekening is sinds 1 januari 2018 verplicht, het resultaat moet voldoen aan de grenswaarde van 1,0 euro per m2 bvo (bruto-vloeroppervlakte) per jaar.

Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee. De milieuprestatieberekening past dan ook in het streven naar een circulaire bouweconomie waar geen materialen nodig zijn uit eindige bronnen

Slimme keuzes verlagen milieubelasting

In elke fase van het ontwerpproces zijn slimme keuzes te maken om de milieubelasting van een gebouw te verlagen. De specialisten van Deerns denken graag met u mee om hier de juiste keuze in te maken.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.