Terug naar insights

RUG HPC-Datacenter op Zernike Campus Groningen opgeleverd

Op donderdag 16 september 2021 is het nieuwe High Performance Computing Datacenter van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bouwkundig opgeleverd door ENGIE Services. Dit energie-efficiënte gebouw op de Zernike Campus vervangt de oude Rekenhal van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT). Het opvallende design van TEAM 4 is geïnspireerd op de printplaat. De komende maanden wordt het Datacenter verder ingericht voor de systemen van de RUG, zodat het vanaf begin 2022 gefaseerd kan worden ingezet voor onderwijs en onderzoek. Het bouwproject is binnen 1 jaar gerealiseerd.

Sterke infrastructuur

Technisch directeur van het CIT Anke Breeuwsma is blij met zowel het resultaat als het voorspoedige verloop van de bouwwerkzaamheden. “Door deze nieuwbouw kunnen we tegemoetkomen aan de groeiende behoefte van de universiteit aan hoogwaardige rekencapaciteit en mogelijkheden voor betrouwbare dataopslag en dataverwerking. Het CIT blijft hierdoor expert in research data. Zo’n buitengewoon sterke infrastructuur is ook enorm belangrijk om op internationaal niveau samen te kunnen werken aan grote baanbrekende onderzoeksprojecten.”

Noodzaak nieuw RUG-datacenter

De roep om betrouwbare en grote dataopslag, supersnelle dataverwerking en hoogwaardige rekencapaciteit zal de komende jaren fors blijven stijgen binnen de universitaire wereld. Naast de capaciteit voor de huidige en toekomstige supercomputers komt er in het nieuwe datacenter vervangende nieuwbouw voor kantoorautomatisering. Op deze manier realiseert de RUG een buitengewoon sterke infrastructuur voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning.

Duurzame oplossingen

Het nieuwe datacenter gaat zeer efficiënt om met energie. De toepassing van efficiënte elektro- en koeltechnische oplossingen zorgt ervoor dat het energie-efficiëntie cijfer (PUE) een waarde zal kennen van 1,25 of lager. Dit geeft de ratio weer tussen het totale stroomverbruik van het datacenter en het stroomverbruik van de apparatuur zelf. Bij een PUE van 1,25 wordt in het datacenter 125 Watt aan stroom verbruikt om een 100 Watt server te voeden. Het verschil van 25 Watt wordt gebruikt voor faciliteiten zoals koeling en verlichting.

“Het datacenter is voorbereid om de gegenereerde warmte te delen naar bijvoorbeeld Warmtestad of andere gebruikers die een warmtevraag hebben”, vertelt Koen Grave projectleider van EQUANS (voorheen bekend als ENGIE). “Daarnaast hebben we elektrotechnisch gekozen voor de meest geavanceerde technieken om de energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken, denk hierbij aan de inzet van slimme UPS systemen. Ook zijn duurzame koeltechnieken toegepast om de servers te koelen en een faciliteit aangelegd om de supercomputer van de RUG te koelen met water in plaats van lucht. Al met al heeft dit geleid tot een high tech datacenter met de meest up to date technieken.”

Planning

Het nieuwe datacenter wordt de komende periode verder gereed gemaakt voor de inhuizing van nieuwe en bestaande systemen. Dit zal gefaseerd worden uitgevoerd. Begin 2022 zijn de eerste nieuwe systemen met hoogwaardige rekencapaciteit klaar voor gebruik door onderzoekers van de RUG. Naar verwachting zal de totale verhuizing en inrichting van het datacenter een jaar in beslag gaan nemen. Tevens wordt binnenkort de nieuwe naam van het datacenter bekend gemaakt.

Bouwteam

Het bouwproject is gerealiseerd door technisch dienstverlener ENGIE Services en haar partners Bouwgroep Dijkstra Draisma, adviseur Zentrys, Dijkhuis ingenieurs en Team4 architecten. Deerns begeleidde de universiteit als installatietechnisch adviseur tijdens de aanbestedingen, ontwerp- en uitvoeringsfase.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op www.rug.nl/groundbreakingwork. Wilt u meer weten over de bijdrage van Deerns aan de realisatie van het RUG-datacenter, dan kunt u contact opnemen met Mark Visser.