Terug naar insights

Radboudumc: Betere zorg door slimme technologie

Op 4 juli 2022 ging het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc in Nijmegen open voor patiënten en bezoekers. De nieuwbouw van 45.000 m2, verdeeld over elf verdiepingen, huisvest de hoofdingang van het ziekenhuis, poliklinieken, verpleegafdelingen, stafafdelingen en algemene ruimten. Het gebouw komt volledig tegemoet aan de gevraagde duurzaamheidsdoelstellingen en hoogwaardige patiëntenzorg. Deerns is verantwoordelijk voor het ontwerp van de gebouwgebonden installaties die het gebouw functionaliteit en comfort geven en de weg vrij maken voor technologische innovaties.

Professie en passie

Senior projectmanager Vincent Jansen van Deerns maakte deel uit van het ontwerpteam, waarin naast het ziekenhuis de architect (EGM), de constructeur (Aronsohn) en andere technische disciplines zaten. Vincent: “Van meet af aan hebben we gepuzzeld hoe we met slimme technologie een hoogwaardige zorgomgeving kunnen creëren. Voor patiënten én voor verpleegkundigen. Daar hebben we onze expertise op het gebied van gebouwgebonden installaties, gecombineerd met onze kennis van smart building technologie, voor ingezet. En, minstens even belangrijk, onze passie voor goede zorg.”

Meer comfort voor de patiënt…

Uitgangspunten voor de verpleegafdelingen waren: autonomie voor de patiënt en het ontlasten van zorgpersoneel. De patiënt staat centraal. Die moet zich prettig voelen, regie krijgen en in een comfortabele omgeving sneller herstellen (healing environment). Het ontwerpteam koos voor een gepersonaliseerde aanpak. Er zijn uitsluitend éénpersoonskamers. Elke kamer heeft daglicht en moderne digitale voorzieningen. Patiënten krijgen een tablet om zo veel mogelijk zelfredzaam te kunnen zijn. Ze kunnen licht, klimaat, lichtinval en entertainment vanuit het bed regelen. Ook zorg- en oproepfuncties kunnen via het tablet worden gedaan. Dat verhoogt het gevoel van veiligheid en bescherming. Elke kamer heeft een camera om bewegingen te monitoren en te melden of een patiënt bijvoorbeeld onrustig slaapt. Een verpleegkundige kan of via de camera of fysiek kijken of er actie nodig is. Tegelijk bewaakt een patiënt zijn eigen privacy. Hij bepaalt zelf wanneer en hoe de monitoringsfunctie wordt ingezet.

Een mobile device voor zorgverleners

De zorgverleners hebben een mobile device, de zorgtelefoon, waarop alle meldingen binnenkomen. In het systeem is voorgeprogrammeerd voor wie een melding is, wat er moet gebeuren en wie dat moet doen. Een verpleegkundige weet meteen waar hulp voor nodig is. Is het een noodoproep, dan kan hij direct reageren. Maar is het een oproep voor een glas water, dan gaat de melding naar de dichtstbijzijnde voedingsassistent. Niet-zorggerelateerde taken komen niet meer automatisch op het bordje van verpleegkundigen. Al die functionaliteiten verbeteren de werkefficiency, wat meer tijd voor de patiëntenzorg oplevert.

“Less bricks, more bytes & different behaviour” is het devies.” René Bleeker, directeur projectbureau Bouwzaken van het Radboudumc

More bytes

In een smart building is een infrastructuur voorzien waarmee installaties en technologie aan elkaar gekoppeld zijn (en in de toekomst kunnen worden). Met deze technologie wordt continu data verzameld waarmee de functionaliteit kan worden afgestemd op de activiteiten in het gebouw. Zo blijft het gebouw flexibel en toekomstbestendig.

Slimme toepassingen zorgen dat technologie en ICT met elkaar verweven raken. De adviseurs van Deerns werkten daarom nauw samen met de afdeling Informatiemanagement (IM) van het Radboudumc voor een goede afstemming van de data-infrastructuur (sensoren, bekabeling, telefonie, WiFi, etc.) op de eisen en protocollen van IM.

All electric

In het nieuwe hoofdgebouw zoek je tevergeefs naar gasleidingen. Radboudumc is het eerste all electric academische ziekenhuis in Nederland. Met zonnecellen, warmte-koude opslag en ‘eigen’ windmolens wordt de CO2-uitstoot geminimaliseerd. Niet voor niets kreeg het gebouw het BREEAM-NL Excellent certificaat voor het ontwerp. Deerns had hier een belangrijke rol in, mede door de keuze voor energie-efficiënte installaties. De EPC-score is zeer goed: 30% onder de norm.

Klaar voor zorg van morgen

Het ontwerpproces startte in 2015. Daarna vond de bouw plaats. In het traject van 7 jaar is continu naar de laatste technologische innovaties gezocht en waar mogelijk geanticipeerd op toekomstige. Toch is niets voor eeuwig. Op het gebied van smart building bijvoorbeeld zijn nu al mogelijkheden die enkele jaren geleden niet bestonden. Maar met de infrastructuur die er nu ligt, kunnen nieuwe functionaliteiten eenvoudig worden toegevoegd. Zelfs de aard van de ruimtes kan veranderen. Een bouwlaag met stafafdelingen kan bijvoorbeeld worden ingericht als verpleegafdeling. En verpleegkamers kunnen isolatiekamers worden. Het installatietechnisch ontwerp van Deerns maakt die flexibiliteit mogelijk. Vincent: “Een compliment aan het Radboudumc dat Deerns hiervoor de ruimte gaf. Zo halen we het beste uit onszelf en uit de zorg!”

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Vincent Jansen, Senior projectmanager.