Terug naar insights

Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda opgeleverd

Op maandag 26 maart is het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda opgeleverd dat een vervanging is voor de huidige twee locaties in Delfzijl en Winschoten. In juni van dit jaar verwacht het ziekenhuis de eerste patiënten te kunnen ontvangen. Het ziekenhuis gaat zorg bieden aan zo´n 140.000 mensen uit de regio en ligt strategisch nabij een knooppunt van snelwegen. De bouw startte medio 2016 en binnen twee jaar is de bouw gerealiseerd. Het ontwerpteam bestond uit Deerns, Leeuwenkamp Architecten en Pieters Bouwtechniek.

Energie-efficiënt maatpak

Het nieuwe gebouw is verdeeld in drie vleugels: de polikliniek en kantoren, het beddenhuis en de hot floor, met onder meer operatiekamers, spoedeisende hulp, voorzieningen voor beeldvormende diagnostiek en intensieve verpleging. In het installatieontwerp is maximaal rekening gehouden met de bouwfysica én typologie van de verschillende gebouwvleugels. De kantoren en poli’s zijn vooral dagbedrijf en de installaties in het beddenhuis worden 24/7 (lowcare) gebruikt. Dit stelt andere eisen aan het ontwerp. Dat geldt ook voor de (highcare) hotfloor, waar 24/7 beschikbaarheid en redundantie belangrijke voorwaarden zijn. Voor iedere vleugel is een duurzaam, energie-efficiënt en flexibel maatpak ontworpen dat meegroeit of -krimpt met eventuele veranderingen in de toekomst en exact is afgestemd op o.a. de buitenschil, de mate van daglichttoetreding, et cetera. Ook heeft Deerns een conceptontwerp gemaakt voor de brandveiligheid, waarin de compartimentering en mogelijke vluchtroutes inzichtelijk zijn gemaakt, rekening houdend met o.a. looproutes, bufferzones en de beschikbaarheid van personeel op ieder moment van de dag. Uiteraard in nauw overleg met de brandweer, zodat in geval van calamiteiten snel en veilig geëvacueerd kan worden.

Decentrale tapwaterverwarming

Warmte en koude voor de gebouwen wordt centraal opgewerkt en naar behoefte verdeeld. Hiervoor is een installatie met warmtepompen ontworpen die bij voorkeur aangesloten zou worden op een Warmte Koude Opslagsysteem. Vanwege de grondgesteldheid was dit niet mogelijk, waardoor gezocht moest worden naar een energetisch alternatief. Dat is gevonden in een kortetermijnbuffer met vaten, waarin warmte en koude tijdelijk opgeslagen kan worden. Voor de warmwaterbereiding is gekozen voor elektrische geisers die de conventionele centrale opwekking en warmwatercirculatie vervangen. Door de gebouwen loopt slechts een koudwaternet dat continu wordt doorgespoeld. Hierdoor wordt het legionellabeheer aanzienlijk vereenvoudigd. Bovendien: doordat alleen warm water wordt bereid op plekken waar een warmwatervraag is, wordt energieverlies tot een minimum beperkt.

Aardbevingsbestendig gebouw

Omdat het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen zich middenin een aardbevingsgebied bevindt, besloot de opdrachtgever tijdens de bestekfase om het gebouw aardbevingsbestendig te maken. Om te garanderen dat alle installaties eventuele bewegingen van het gebouw kunnen opvangen, is de montage tot in detail omschreven. De kennis en ervaring die Deerns heeft opgedaan met het aardbevingsbestendig bouwen van datacenters in het buitenland kwam hierbij goed van pas.

Rol Deerns

Deerns is vanaf de start van het project tot en met de oplevering als adviseur verantwoordelijk voor de werktuigbouwkundige, elektrotechnische, regeltechnische en transportinstallaties in het ziekenhuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Visser, projectmanager bij Deerns.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.