Terug naar insights

Officiële start voor nieuw gebouw op campus Rachelsmolen

Op 28 februari 2019 hebben Hans Nederlof (College van Bestuur) en Ad Visser (directeur Fontys ICT) met behulp van een robotarm de eerste steen gelegd voor R10, het nieuwe gebouw voor Fontys Hogescholen op de campus Rachelsmolen in Eindhoven. Dit nieuwe gebouw wordt vanaf augustus 2020 de nieuwe huisvesting voor studenten en medewerkers van Fontys Hogeschool ICT. In 2020 nemen zo´n drieduizend studenten en medewerkers hun intrek in het onderwijsgebouw met een oppervlakte van 13.000 m2. Deerns is als adviseur installatieontwerp- en bouwfysica betrokken bij de realisatie van dit nieuwe, gasloze gebouw.

Innovatief onderwijsgebouw

Vanaf medio 2020 krijgt een deel van de studenten onderwijs in het nieuwe gebouw. Dit nieuwe, innovatieve gebouw wordt een uitdagende, stimulerende en grensverleggende leer- en werkomgeving. Het gebouw nodigt uit tot ontmoeting van studenten, medewerkers, bedrijfsleven en andere belangstellenden en tot de creatie en het delen van kennis. In dit gebouw maken de traditionele leslokalen plaats voor transparante Open ICT Labs (OILS). Een OIL is een open omgeving waar ruimte is voor grote groepen studenten om samen te werken, te leren en te experimenteren. Daarnaast komt er onder meer een foto- en videolab en een makersspace; een werkplaats waar bijvoorbeeld onderdelen voor prototypes worden gemaakt.

Extra duurzaam

Het nieuwe gebouw is een duurzaam gebouw dat aardgasloos wordt gerealiseerd. Voor energie, verwarming en koeling wordt gebruik gemaakt van warmte-koude-opslag in de grond en zonnepanelen op het dak. Het dak dient ook als regenwateropvang. Het water wordt daar tijdelijk opgeslagen, deels om het gebouw te koelen en deels om overbelasting van het riool te voorkomen.

De bouw van R10 is inmiddels begonnen en is hier te volgen. Het ontwerpteam bestaat naast Deerns uit Ector Hoogstad Architecten, IMd (constructief ontwerp), Croonwolter&Dros (Installateur) en Kamphuis Schaufeli (bouwkosten monitoring). Aannemer is Huybregts Relou.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ted Peters.