Terug naar insights

Officiële start nieuwbouw Logistiek en Milieu TU Delft

Op 23 februari 2023 is officieel een begin gemaakt met de gebiedsontwikkeling van TU Delft Campus Zuid door het slaan van de eerste officiële paal voor de bouw van het nieuwe Logistiek en Milieu gebouw. De eerste paal is symbolisch geslagen door Marien van der Meer, Vice President Operations/Lid College van Bestuur bij de TU Delft. Het nieuwe en toekomstbestendige gebouw Logistiek & Milieu is natuurinclusief en klimaatadaptief ontworpen en wordt begin 2024 opgeleverd. Deerns is als adviseur installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid nauw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe pand dat moet voldoen aan hoge eisen op het gebied van (brand)veiligheid en duurzaamheid.

Duurzaam bouwen

Op het gebied van duurzaamheid ligt de lat hoog. Het gebouw Logistiek & Milieu en de inpassing ervan zijn natuurinclusief en klimaatadaptief ontworpen door het ontwerpteam dat naast Deerns bestaat uit cepezed, Arcadis en Alba Concepts. De gekromde daken zijn voorzien van volwaardige beplanting die zowel qua flora als qua fauna aansluit op de biodiversiteit van het omliggende polderlandschap. Door grote cortenstalen schuifpoorten en begroeide biodiverse taluds is het hekwerk grotendeels onzichtbaar en de beveiligingsgrens op die manier geïncorporeerd in het gebouw. De nieuwbouw bestaat zo veel mogelijk uit hernieuwbare en/of hergebruikte materialen. Veel glas levert een open uitstraling op en een optimale daglichttoetreding op de werkvloer. Het gebouw wordt gasloos; voor het verwarmen en koelen wordt een warmtewisselaar geïnstalleerd. Dankzij de zonnepanelen op het dak, die voor een deel hergebruikt worden van de huidige huisvesting, wordt het nieuwe gebouw van Logistiek en Milieu nog duurzamer. Het gebouw moet bij oplevering voldoen aan de eisen van BREEAM-NL Excellent.

Gebiedsontwikkeling TU Delft Campus Zuid

Zodra het nieuwe L&M gereed is, wordt gestart met de nieuwbouw Physics (faculteit Technische Natuurwetenschappen), waar Deerns verantwoordelijk is voor het ontwerp van de vaste laboratoriuminrichting.  Vrij snel daarna volgen ook het nieuwe gebouw voor QuTech (onderzoeksinstituut voor quantumtechnologie), een nieuw generiek onderwijsgebouw én een nieuwe parkeergarage.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Anke Matijssen.

Let’s talk

Anke Matijssen

Division Director Airports

Array