Terug naar insights

Nieuwe verticale stad in Den Haag

De komende jaren verrijst op het kruispunt van de Binck Avenue en de Mercuriusweg in Den Haag een verticale stad onder de naam B-Proud. In deze verticale stad kan gewoond, gewerkt, gewinkeld en ontspannen worden. Er komen woningen met gemeenschappelijke functies door het hele gebouw en tuinen op alle platte daken. Het ontwerp van B-Proud is van de hand van OZ en Deerns tekent voor het installatietechnisch ontwerp van het complex met twee torens van ca. 140 meter hoog.
Het project is geïnitieerd door LRC Development/Around Town, terwijl de Haagse ontwikkelaar Local het dagelijks management verzorgt.

Slim gebouw met uiteenlopende functies

Een stad kent verschillende functies, zo ook deze verticale stad. Zo worden appartementen gerealiseerd, woon-werklofts en eenheden voor wonen en zorg. De ‘stad’ krijgt ook ruimte voor onderwijs, sport en wellness en winkels. Het spreekt bijna voor zich anno 2019 dat alle deze functionaliteiten in B-Proud energieneutraal worden. Hoe dat wordt bereikt? O.a. door per woning 10 PV-panelen te plaatsen, voor verwarmen en koelen wordt gebruikgemaakt van warmte-koude-opslag en ook wordt er energie gehaald uit een naastgelegen drinkwaterreservoir van Dunea. Daarnaast worden verschillende concepten ontwikkeld die ‘delen met buren’ stimuleren, waardoor optimaal gebruikt kan worden gemaakt van voorzieningen. Deerns, met jarenlange ervaring in het realiseren van hoogwaardige, duurzame gebouwen brengt de ambities van Local die moeten samenkomen in B-Proud met architect OZ tot leven.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Lucien Engels, projectmanager.