Terug naar insights

Nieuwe Slingeland ziekenhuis: toekomstbestendig

Hoe bouw je het ziekenhuis van de toekomst als die toekomst onvoorspelbaar is? Dat is de vraag die menig ziekenhuis - dat nadenkt over uitbreiding, renovatie of nieuwbouw - bezighoudt. Zo ook het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Het ziekenhuis vroeg Deerns mee te ontwerpen aan een nieuw, toekomstbestendig ziekenhuis.

Toekomst onvoorspelbaar

Hoe de zorg erover tien of twintig jaar precies uitziet is moeilijk te zeggen, maar trends geven wel richting aan. Zo is de verwachting dat chronische zorg steeds meer thuis gaat plaatsvinden door thuismonitoring. Deze vormen van e-health worden steeds belangrijker, ook in het licht van personeelstekorten. De Achterhoek (provincie Gelderland) kampt met toenemend zorgaanbod en afnemend aanbod van personeel. Daarom is het essentieel dat Slingeland de ICT-infrastructuur geschikt maakt voor e-health. Omdat het huidige ziekenhuis hierop onvoldoende is toegerust wordt een nieuw ziekenhuis gebouwd dat naar verwachting begin 2024 de deuren opent.

Kleiner dan vroeger

Opvallend is dat het nieuwe ziekenhuis kleiner is dan het oude. Door verplaatsing van zorg naar de thuissituatie en verkorting van de ligduur in de kliniek, is er minder beddencapaciteit nodig. Het nieuwe Slingeland gaat terug van 47.000 m2 naar 39.000 m2 en focust zich op acute zorg. Spoedeisende hulp, operatiekamers, radiologie en acute opname-afdelingen krijgen een prominente plek. Daaromheen worden andere voorzieningen zoals de poliklinieken en het beddenhuis geplaatst. Chronische zorg wordt gedeeltelijk buiten het ziekenhuis geleverd.

Flexibel dankzij typicals

Flexibiliteit is een rode draad in het nieuwe hospitaal. Dankzij een open draagstructuur worden maximale indelingsvrijheid en flexibiliteit bereikt. Alle techniek is in een aparte bouwlaag bovenop het ziekenhuis geplaatst. Vanaf daar wordt het gebouw voorzien van elektriciteit, warmte en koude, verse lucht en data. De vloeren van de gebouwvleugels blijven vrij van technische ruimtes. In nauwe samenwerking met zorgprofessionals ontwierp Deerns tien standaardruimten, zogenoemde typicals. Deze kunnen met minimale aanpassingen relatief eenvoudig op- en afgeschaald worden of van functionaliteit veranderen. Er zijn onder meer typicals voor een eenpersoonskamer, vierpersoonskamer met sanitair, een OK en een zelfstandige behandelkamer.

Slingeland toont een hoge duurzaamheidsambitie zonder die te koppelen aan labels zoals BREEAM en LEED. Het ziekenhuis valt onder de BENG-normering (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) die vanaf 2020 van kracht wordt. Hoewel de BENG-criteria nog niet definitief zijn vastgesteld, verkent Deerns dat scenario al wel. Zo wordt onder andere de mogelijkheid van een volledig gasloze energievoorziening bekeken.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.