Terug naar insights

Nieuw hoofdgebouw voor Radboudumc

Het Radboudumc start met de aanbesteding van haar nieuwe hoofdgebouw met entree, gebouw S, als onderdeel van een groter plan voor een nieuwe campus. Voor het ontwerp van gebouw S is gekozen voor een moderne vertaling van de Bossche School-stijl, kenmerkend voor de architectuur van de eerste gebouwen op de Radboudumc campus zoals het monumentale gebouw A. De periode van aanbesteding tot ingebruikname zal ongeveer 3,5 jaar in beslag nemen.

“De keuzes die we gemaakt hebben bij het ontwerp van gebouw S volgen volledig onze visie ‘less bricks, more bytes, different behaviour’. Hiermee komen we tegemoet aan de trends en ontwikkelingen die we zien in de maatschappij. Concreet betekent dit voor ons nu dat we toewerken naar onder meer een forse vermindering van vierkante meters aan gebouwoppervlakte en gebruik gaan maken van meer geïntegreerde moderne technologie,” zegt René Bleeker, directeur projectbureau Bouwzaken. EGM architecten tekent voor het ontwerp van het gebouw, dat bestaat uit drie atria waaromheen de klinieken en poliklinieken zijn georganiseerd. Dit biedt overzicht, daglicht en uitzicht en zorgt dat het gebouw nooit te groot aanvoelt.

Het ontwerp van de ruimtes – vorm, afmeting, inrichting en uitrusting – laat toe dat deze flexibel te gebruiken zijn, mocht de behoefte aan aantal en aard van de ruimtes veranderen in de toekomst.

Innovatiethema: altijd licht

De thema’s ‘verbinding met natuur’ en ‘openheid’ komen terug in het ontwerp. Zo heeft het gebouw veel daglicht en uitzicht, is beplanting geïntegreerd en hebben patiënten toegang tot de buitenruimten. Het bouwdeel S krijgt vier dak- en patiotuinen op verschillende posities in het gebouw, die bereikbaar zijn en het uitzicht vormen vanaf de polipleinen en de kliniek. “Ik heb als patiënt tegen heel wat blinde muren aangekeken, in de toekomst kun je hier naar buiten kijken,” Ria Bloembergen-Lubbers, patiënt.

Een gebouw voor medisch professionals én patiënten

Radboudumc vindt het belangrijk om patiënten actief te betrekken bij alle activiteiten. Het ontwerp van gebouw S is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met medewerkers van Radboudumc en haar patiënten. In de ‘samen ontwerpen’ weken zijn in compact tijdsbestek de plattegronden met medewerkers en patiënten uitgewerkt en vastgesteld. ptg advies ontwikkelde in samenwerking met het Radboudumc de huisvestingsfilosofie en het programma van eisen voor de nieuwbouw en is verantwoordelijk voor het projectmanagement in de ontwikkelfase.

Compact en geïntegreerd

Gebouw S zal een groot aantal gebouwen vervangen. Gebouwen aan de oost- en westzijde van het ziekenhuis (zoals Oogheelkunde, KNO en de verpleegafdeling van Neurologie) worden gesloopt. Afdelingen als Interne Geneeskunde, Medische Oncologie, Hematologie, Geriatrie en Neurologie krijgen in de nieuwbouw ook hun plek. Daarnaast worden ook facilitaire voorzieningen en kantoren voor de staf in dit gebouw ondergebracht. Het plan leidt tot een drastische herordening van de campus en een aanzienlijke reductie van het vloeroppervlak met 15 procent (ca. 70.000 m²).

Duurzaam gebouw

Het gebouw krijgt in totaal elf verdiepingen met klinieken, poliklinieken, de nieuwe hoofdingang en retailvoorzieningen. Het totale vloeroppervlak bedraagt circa 45.000 m². Deerns is verantwoordelijk voor het ontwerp van alle installaties, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende gebruikers van het toekomstige gebouw. Ingenieurs- en adviesbureau DGMR bewaakt de duurzaamheid door de begeleiding en het advies voor de implementatie van BREEAM-NL te verzorgen. BREEAM-NL is een in Europa veel gehanteerde certificeringsmethodiek op het gebied van duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. De ambitie is om de classificatie BREEAM-NL Excellent te behalen. Daarom wordt onder andere veel aandacht besteed aan de energiezuinigheid, een gezondheid en prettig binnenklimaat voor medisch professionals, patiënten en bezoekers, en duurzaam materiaalgebruik van deze nieuwbouw. Deerns is verantwoordelijk voor het leveren van de bewijslast van de installaties voor de BREEAM-certificering.

Smart building system

Het nieuwe gebouw wordt ook een slim gebouw door de toepassing van een Smart building system; met deze functionaliteiten kunnen onder andere de zorgprocessen worden ondersteund en daardoor de kwaliteit van de zorg worden verbeterd. Ook biedt het systeem mogelijkheden voor onder andere sturing van licht en klimaat, dit op basis van een smart device.

Ontmoeting en bezinning

Vanuit de overtuiging en missie van het Radboudumc zal gebouw S ruimte bieden aan plekken voor ontmoeting en bezinning. In de toekomst zal de sterke ontwikkeling van mantelzorg voor de patiënt en zorgparticipatie van de patiënt en zijn omgeving letterlijk meer ruimte vragen. In de planvorming zijn dit de zogenaamde ‘stepping stones’ in het helingsproces van de patiënt. Hiervoor zijn in de kliniek zogenaamde ‘hubs’ gecreëerd, huiskamers en lounges om elkaar te ontmoeten of even rustig te ontspannen buiten de kamer.

Het stimuleren van onderlinge ontmoetingen en kennisuitwisseling, tussen de medische professional, de onderzoeker en wetenschapper en de ‘learning professional’ (onderwijs), vormt de bindende factor van het Radboudumc. Door flexibiliteit in huisvesting en automatisering speelt het Radboudumc in op toekomstige veranderingen.