Terug naar insights

Nieuw biosafety-laboratorium Erasmus MC officieel geopend

Op vrijdag 9 april is het nieuwe biosafety-laboratorium van het Erasmus MC in Rotterdam officieel geopend door de heer Lamers, vice-voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en burgemeester van Schiedam. Met dit laboratorium beschikt het Erasmus MC over het modernste en best beveiligde klasse 3 high containment onderzoekscentrum in Europa. De eerste plannen voor dit laboratorium dateren uit 2006. Deerns maakte vanaf het begin deel uit van het projectteam en tekende voor het technische programma van eisen, het installatieontwerp en het toezicht tijdens de realisatiefase.

Biosafety en biosecurity

Met het nieuwe laboratorium beschikt het Erasmus MC over innovatieve onderzoeksmogelijkheden naar hoogbesmettelijke infectieziekten als tbc, SARS, MERS, zika en influenza. De onderzoeken moeten leiden tot oplossingen die deze ziektes voorkomen en beheersen. Veiligheidsborging heeft topprioriteit om dat voorkomen moet worden dat virussen en bacteriën uit het laboratorium kunnen ontsnappen (biosafety) en ongeautoriseerde gebruikers binnen kunnen komen (biosecurity). Het stricte regime voldoet aan de Europese wetgeving en aan de specifieke eisen vanuit Canada en de VS, landen waarvoor het Erasmus MC veel onderzoeksopdrachten uitvoert.

Overdruk

De biologische veiligheid voor de gebruikers en omgeving wordt vooral geborgd door toepassing van verschillende schillen, waarbij lucht vanuit de omringende ruimtes altijd naar het laboratorium stroomt en ‘vuile’ lucht altijd in het laboratorium blijft. De binnenste schil wordt gevormd door de isolatoren, waarin de onderzoeken plaatsvinden. Deze volledig lucht- en waterdicht geïsoleerde onderzoekskasten worden op onderdruk gehouden door hun eigen luchttoevoer- en afvoersysteem met eigen HEPA-filters. Op hun beurt worden de laboratoriumruimten op onderdruk gehouden ten opzichte van de omliggende sluizen, gangen en spouw. Net als de isolatoren zijn ook deze bouwkundig en luchttechnisch volledig geïsoleerd van hun omgeving en voorzien van een eigen luchtsysteem. Als er straks onverhoopt iets misgaat, blijft de besmetting beperkt tot hooguit die ene ruimte.

Blussen met blusgas

Er is ook een speciaal blussysteem ontwikkeld. In geval van brand wordt niet geblust met water, maar met blusgas dat onder hoge druk de ruimte wordt ingeblazen, waardoor het vuur door zuurstofgebrek vanzelf dooft. Samen met de installateur ontwikkelde Deerns hiervoor een goed doordachte afstemming van de installatieregeling, die borgt dat de vereiste onderdruk in de ruimte bij het blussen intact blijft. Omdat de laboratoriumruimtes buiten het brandcompartiment hun eigen druk behouden, heeft de brand in principe geen invloed op de onderzoeken die daar lopen.

Meer over het biosafety-laboratorium kunt u lezen in ons iD magazine nr. 13 of bekijk onderstaand filmpje. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernard Melchers.