Terug naar insights

Modernisering Ziekenhuis Rivierenland

Het gebouw van Ziekenhuis Rivierenland bevindt zich in een  midlife fase. Deerns is ingeschakeld om binnen de hoofdlocatie optimalisaties in installaties, werkproces en zonering te realiseren, te beginnen met het beoordelen en vaststellen van het energielabel. 

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, opgericht in 1962, staat bekend om zijn hoogstaande zorgkwaliteit en nadruk op veiligheid en uitmuntendheid, wat onder meer blijkt uit de verkregen kwaliteitscertificaten.

Ziekenhuis Rivierenland is een middelgroot ziekenhuis en heeft een strategische geografische ligging. Het ziekenhuis bedient een uitgebreid verzorgingsgebied met weinig andere zorgaanbieders in de buurt. De continuïteit van de zorg is dus essentieel.

Daarnaast heeft de patiënten benadering zich de afgelopen jaren ontwikkeld, waarbij meer zorg op afstand is ontstaan. Het ziekenhuis wilde een van de locaties deels gaan verhuren, wat de invoering van een energielabel noodzakelijk maakte. Daarmee kwam de wens om voor alle gebouwen het energielabel vast te stellen, dit is een van de projecten in de samenwerking met Deerns, die in volle gang is.

Ten slotte is binnen de zorg ook steeds meer aandacht voor duurzaamheidsambities. Het ziekenhuis is voornemens de Milieuthermometer te behalen (certificering bronzen niveau) en heeft de Green Deal ondertekend voorzien van eigen ambitie. Het energielabel wordt ook gebruikt als voeding voor het meerjarenonderhoudsplan dat nieuw wordt opgesteld.

Energielabel voor bestaande bouw

Het opstellen van een energielabel voor bestaande bouw kent unieke uitdagingen, anders dan bij nieuwbouwprojecten. Sanne de Groot, Senior Engineer bij Deerns, legt uit: “In tegenstelling tot nieuwbouw, waarbij elk onderdeel vanaf de tekening wordt opgemeten, moest bij Ziekenhuis Rivierenland veel meetwerk ter plekke worden verricht, met behoud van alle essentiële ziekenhuisfuncties.”

“Bovendien dateren de bouwdelen uit verschillende perioden, met een deel nog in de originele staat van 1962. Dit vraagt om een seriematige aanpak.”

Bij het vaststellen van een energielabel kijkt Deerns in eerste instantie naar alle functies van het gebouw, in dit geval een deel zorggebouw met beddenfunctie en een deel zorggebouw zonder beddenfunctie. Vervolgens wordt de bouwkundige schil in kaart gebracht; de kenmerken van de vloeren, daken, muren en ramen. Ook de installaties worden in detail geanalyseerd om een compleet beeld te krijgen van het energieverbruik – denk aan ventilatiesystemen, luchtbehandelingskasten en warmteterugwinning.

Op basis van deze invoerparameters wordt een theoretisch energieverbruik berekend, wat resulteert in één energielabel voor het gehele gebouw.

Daarnaast is Deerns ook vroeg aan tafel bij de visievorming en de vernieuwing binnen de bereidingsapotheek, en begeleiden we de vervanging van enkele LAF-kasten (Laminair Flow Cabinets).

“Voor diverse disciplines adviseert Deerns in het operationele hart van het ziekenhuis, die de zorg op hoog niveau helpt te houden”, aldus Charles Mahieu, Senior adviseur Healthcare bij Deerns.

Photo Jan Bouwhuis

Let’s talk

Charles Mahieu

Senior Expert

Array