Terug naar insights

MFA De Wiardt in Groningen opgeleverd

Op woensdag 14 april is de nieuwe multifunctionele accommodatie De Wiardt in Groningen opgeleverd. Dit nieuwe gebouw biedt onderdak aan het Groninger Forum (bibliotheek), Christelijke Basisschool (CBS) De Tamarisk en kinderdagverblijf Kids First. Het gebouw is ontworpen door architectenbureau AHH. Deerns is verantwoordelijk voor het installatietechnisch ontwerp van het gebouw en heeft toezicht gehouden bij de uitvoering. Het gebouw is gasloos en aardbevingsbestendig ontworpen conform de actuele inzichten en richtlijnen.

Gasloos

De gemeente Groningen heeft hoge duurzaamheidsambities. Zo moest het gebouw gasloos worden met een energieprestatiecoëfficient van 0,0 en een GPR gebouw > 8. Deze ambitie hebben we weten te realiseren. Het hele gebouw is all electric. Een gesloten bodemwisselaar en warmtepompen zorgen voor de volledige vraag van verwarming en koeling voor het gebouw met een EPC van 0. Een efficiënte installatie voor verwarming, koeling, een slimme vraaggestuurde ventilatie opzet, LED-verlichting en ca. 140 PV-panelen maken deze EPC mogelijk.

Flexibiliteit

Het gebouw zelf biedt de nodige flexibiliteit voor de gebruikers. Zo kunnen de onderwijsruimtes en centrale ruimten onderling worden gedeeld en met een kleine inspanning voor meerdere doeleinden geschikt worden gemaakt. In het installatieontwerp is rekening gehouden met toekomstige groei: als het leerlingenaantal de komende jaren groeit dan kan het dakterras worden omgebouwd tot een extra onderwijsruimte zonder grote aanpassingen aan de installaties.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Peter Verhaar of Jack Beneker.

Beeld: AHH