Terug naar insights

Investering in energiebesparing blijft aantrekkelijk

Ondernemers die investeren in energiebesparende maatregelen kunnen in 2018 meer dan de helft van de investering aftrekken van de winstbelasting door gebruik te maken van de Energie- Investeringsaftrek (EIA). Dit maakt investeren in o.a. energie-efficiënte klimaatinstallaties voor gebouwen, LED-verlichting, energiebesparing bij energieopwekking met zon, biomassa en groen gas interessant.

Vraag en aanbod duurzame energie in balans

Dit jaar staan er 150 investeringen op de Energielijst die u een forse energiebesparing opleveren. Voor het eerst zijn dit jaar maatregelen gericht op energiebalancering toegevoegd. Deze systemen brengen vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans om zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland.

Door opslagcapaciteit te combineren met optimalisatie-software kan duurzame energie tijdens pieken in de productie worden opgeslagen om later te worden benut. Dit kan bijvoorbeeld door het slim opslaan van elektrische energie, het omzetten van elektrische energie naar waterstof of het omzetten van elektrische energie naar warmte. Ook kan duurzaam opgewekte energie lokaal worden benut door het inzetten van een slim energienetwerk.

Voor wie

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is voor ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De investering moet een bedrijfsmiddel betreffen dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal 2.500 euro kost. Van de investering komt 54,5 procent in aanmerking voor aftrek van de fiscale winst (IB of VPB). Wilt u als ondernemer gebruikmaken van de regeling dan moet u de aanvraag binnen drie maanden na het geven van de opdracht indienen.

Advieskosten aftrekbaar

Onderzoek en advies voor de verbetering van uw energie-efficiency ligt vaak ten grondslag aan de uitvoering van energiebesparende maatregelen. De EIA subsidieert ook de advieskosten waarbij het advies leidt tot investeringen die op de Energielijst staan.

Overweegt u energiebesparende maatregelen te nemen, dan helpt Deerns u graag bij het maken van de juiste keuzes. Wij adviseren u welke maatregelen het best passen bij uw onderneming, zowel wat betreft energiebesparende maatregelen als de daarbij behorende investeringen. We maken inzichtelijk wat de kosten zijn en wat de investering uw onderneming oplevert. Of u weet welke energiebesparende maatregelen u wilt nemen, maar u vraagt zich af of deze in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek? Ook dan zijn wij u van dienst.

Meer informatie? Neem dan contact op met Peter Buurman.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.