Terug naar insights

Innovatiecentrum Avebe officieel geopend

Op vrijdag 28 september is na een bouwtijd van ruim een jaar, het nieuwe Avebe Innovatiecentrum op de Zernike Campus in Groningen officieel geopend door René Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Het gebouw met een bruto vloeroppervlak van 7.500 m2, is ontworpen door SKETS uit Groningen biedt onderdak aan 100 medewerkers van Avebe. Deerns adviseerde over installaties, bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek.

Ruimte voor startups

Naast eigen ruimte voor kantoren en onderzoek voor Avebe, is er in het gebouw ook ruimte voor startups in het Innolab Agrifood, ontwikkeld door Campus Groningen en partners. Innolab Agrifood stimuleert en faciliteert ondernemerschap. Het biedt labfaciliteiten, maar ook business support, onder andere op het gebied van business development, strategie, intellectueel eigendom en patentering. Dit Innolab biedt mogelijkheden voor studenten en innovators om eigen initiatieven verder te ontwikkelen.

Aardgasvrij gebouw

De warmte in het gebouw wordt geleverd door het (aard)warmtenet, aangevuld met een warmtepomp. Hiermee wordt een aardgasvrij gebouw gerealiseerd. De vergaderzalen zijn uitgevoerd met een variabel volumesysteem, gestuurd op CO2-concentratie. Hiermee wordt de hoeveelheid ventilatielucht afgestemd op de aanwezige bezetting. Om tot een verantwoorde keuze te komen van het energie- en het klimaatconcept zijn Total Cost of Ownership (TCO) berekeningen gemaakt. Deze berekeningen geven inzicht over de kosten gedurende de levensduur van de installaties. Verder is het gebouw volledig uitgerust met WIFI, is overal LED verlichting toegepast en daar waar het kan, wordt de verlichting gestuurd op basis van aanwezigheid.

Atrium als centrale ontmoetingsplek

De pilot-plant, laboratoria en kantoren zijn in verschillende bouwdelen ondergebracht. Deze bouwdelen worden verbonden door een atrium, waarin ook de entree is gesitueerd. Het atrium wordt gebruikt als verkeersruimte tussen de gebouwdelen, maar ook als ontmoetings- en ontvangruimte. Aan het atrium zijn vergaderruimtes en kantoren en ligt een zogenaamde proefkeuken. Het atrium is een volledig glazen ruimte over drie bouwlagen waar, door bouwkundige voorzieningen, aangevuld met beperkte installaties, een prettig klimaat is gerealiseerd.

Prettige akoestiek glazen ontmoetingsruimte

Om te zorgen voor een goede akoestiek in het atrium zijn ruimte-akoestische berekeningsmodellen gemaakt, waarmee de voorzieningen bepaald zijn die nodig zijn voor een goede ruimteakoestiek en spraakverstaanbaarheid. Deze voorzieningen zijn in nauwe samenwerking met de architect geïntegreerd in het ontwerp en hierdoor bijna onzichtbaar. Ook voor de brandveiligheid is de samenwerking met de architect gezocht. De brandscheidingen zijn zo geplaatst dat een veilig gebouw is gerealiseerd waarin de brandscheidingen niet hinderlijk aanwezig zijn. Bij ruimtes met een grote onderlinge samenhang is de brandscheiding zo geplaatst dat de samenhang niet wordt verstoord.

Gebouw in gebruik

In het centrum zijn inmiddels de medewerkers van Avebe aan de slag gegaan met innovaties op het gebied van aardappelzetmeel en aardappeleiwit. Ook heeft de eerste startup reeds haar intrede gedaan in het pand en staan de volgende bedrijven al te trappelen eveneens onderdeel te worden van deze innovatie hotspot op het gebied van Agrifood.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Aad Hofstede of Yvonne Thijs.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.