Terug naar insights

Hybride operatiekamer voor VUmc

Het VUmc heeft onlangs drie nieuwe operatiekamers in gebruik genomen, waarvan twee hybride en een endoscopische operatiekamer met bijbehorende nevenruimtes. Ook is er een nieuwe, zevende, verdieping gerealiseerd voor alle installaties. Deerns was verantwoordelijk voor het installatieontwerp.

Duur operaties verkorten

Het VUmc was op zoek naar een efficiëntere methode voor operaties om de duur van de ingrepen te verkorten. Deze ambitie leidde tot de keuze voor twee hybride operatiekamers en een endoscopische operatiekamer op de 6e verdieping. De hydride operatiekamers worden door verschillende hoofdgebruikers, zoals de interventieradiologen en vaatchirurgen gebruikt. Zij werken volgens eigen werkprocessen met specifieke voorzieningen. De operatiekamers zijn daarnaast ook ingericht om standaardoperaties te kunnen uitvoeren. Het installatietechnisch ontwerp van Deerns voldoet aan de laatste WIP-richtlijnen en de richtlijnen van VCCN. Naast de richtlijnen waren er ook wensen en behoeften van verschillende gebruikers waaraan het ontwerp moest voldoen en bouwkundige randvoorwaarden. Een van die randvoorwaarden was de hoogte van de technische laag; deze mocht niet hoger worden dan de hoogte van de aangrenzende laag. Om de medische apparatuur, de pendels en operatielampen te kunnen positioneren zijn de operatiekamers voorzien van een verhoogde vloer in de bovenliggende technische ruimte. In het voorontwerp is aan de hand van een 3D tekening aangetoond dat de installaties er in zouden passen.

Operatiekamers tijdens bouw in gebruik gebleven

De bestaande operatiekamers, de recovery en de hartcatheterisatiekamers zijn tijdens de bouw in gebruik gebleven. Dit vroeg tijdens de uitvoeringsfase om een nauwkeurige planning en goede afstemming met de gebruikers van de omliggende en onderliggende afdelingen. Daarmee is de bouwoverlast tot een minimum beperkt gebleven.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.