Terug naar insights

Hoogste punt bouw Matrix VII

Op woensdag 21 maart is het hoogste punt bereikt bij de bouw van Matrix VII op Amsterdam Science Park. Matrix VII wordt in september 2018 in gebruik genomen door de eerste huurders. Stone22 treedt in het project op als gedelegeerd ontwikkelaar en bestuurder aan de zijde van de opdrachtgever Matrix Innovation Center. OostelbosVandenBerg voert de directie over de bouw. De bouwcombinatie Züblin/Croonwolter&dros is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het ontwerp van Matrix VII is gemaakt door Ector Hoogstad Architecten (architectuur en interieur), Deerns (installaties) en IMd (constructie).

Uitbreiding noodzakelijk

Matrix Innovation Center biedt met de bestaande 5 bedrijfsverzamelgebouwen huisvesting en aanvullende diensten aan circa 105 (startende) bedrijven in de ICT, nieuwe media, life sciences, sustainable chemistry, high tech en andere organisaties die zich bezighouden met aan de bètawetenschappen gerelateerde activiteiten. Door de toegenomen belangstelling voor vestiging op Amsterdam Science Park zijn de bestaande Matrix panden vrijwel geheel verhuurd en is verdere groei van faciliteiten noodzakelijk.

Duurzaam en flexibel

Flexibiliteit is voor Matrix het sleutelwoord voor de realisatie van het gecombineerde laboratorium-kantoorgebouw. Naast specifieke laboratorium- en kantoorfuncties worden ook zogenaamde hybride laboratoria gerealiseerd: kantoorruimten die in de toekomst makkelijk een laboratoriumfunctie kunnen krijgen, omdat het voorbereidende werk hier al voor is gedaan.

Om de ambitie BREEAM Very good gecertificeerd te realiseren wordt een reeks aanvullende maatregelen genomen: kantoren en laboratoria worden geconcentreerd rond twee atria, wat zorgt voor een compacte bouw, waarin veel daglicht is. Op de begane grond is een energiecentrale gepland, die aansluit op de nieuwe parkvoorziening van een WKO-installatie. Warmtepompen produceren warmte en koude. Als de buitentemperatuur laag genoeg is kan, door een slimme schakeling, via radiateurs vanuit de buitenlucht koude geladen worden. Hierbij is rekening gehouden met strenge akoestische eisen om geluidoverlast te beperken.Voor de verlichting is uitgegaan van LED-verlichting met een daglichtafhankelijke aansturing en afwezigheidsschakeling. Op het dak worden PV-panelen aangebracht voor de opwekking van energie.

Meer informatie over Matrix VII is te vinden op: www.matrixic.nl.