Terug naar insights

Het nieuwe iD magazine is uit

De nieuwe editie van het iD magazine van Deerns is uit. Deze uitgave staat in het teken van ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn de komende jaren aan grote veranderingen onderhevig. Bovendien staan ze voor de opgave om te voldoen aan de doelstellingen zoals die in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd

Voor het iD magazine spraken we met Albert-Jan Mante, lid van de Raad van Bestuur van Bravis. We vroegen hem naar de uitdagingen en kansen van ziekenhuiszorg in het algemeen en Bravis in het bijzonder.

In het visieartikel komen partijen aan het woord over hoe de snel voortschrijdende techniek het ontwerpen en bouwen voor de zorg verandert. Ook is te lezen hoe architect Ellen van der Wal denkt over ziekenhuisarchitectuur.

Ook in deze editie…

In ‘s-Hertogenbosch wordt een theater gerealiseerd dat zich bij de opening zal kunnen meten met de beste theaters in Nederland op het gebied van programmeringsmogelijkheden, duurzaamheid en techniek. Theatertechniek is een discipline die zich snel ontwikkelt. Dat vraagt om meer techniek dan voorheen, terwijl er niet meer ruimte beschikbaar is en de installaties onzichtbaar moeten zijn voor het publiek. Vanaf pagina 24 leest u meer over dit project. Lees het magazine hier.