Terug naar insights

Heeft uw kantoor al energielabel A, B of C?

Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een lager label (D t/m G) mogen dan niet meer worden gebruikt. Deze extra maatregel maakt onderdeel uit van het Energieakkoord dat in 2013 is afgesloten. De verwachting is dat met de maatregel 8 petajoule aan energiebesparing kan worden gerealiseerd.

De maatregel komt bovenop de al bestaande verplichting om energiebesparende maatregelen door te voeren. De verplichting geldt voor alle gebouwen waarvan de oppervlakte voor meer dan 50% een gebruiksfunctie kantoor heeft. Voor de verplichting geldt een ondergrens van 100 m2 en ook monumenten zijn (vooralsnog) uitgezonderd. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de verplichting ook in andere gebouwen als winkels, bedrijfsgebouwen, scholen, zorginstellingen, sporthallen, musea etc. door te voeren.

Inzicht in besparingsmogelijkheden

Kantoren met een label D, E of F kunnen zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om label C te halen. Aanpassingen aan installaties als bijvoorbeeld verlichting zijn al voldoende. Alleen bij kantoren die nu label G hebben, zijn maatregelen als glas- of dakisolatie nodig.

Heeft u onvoldoende inzicht in de energieprestatie van uw gebouw? En heeft uw kantoor een energielabel D, E, F of G? Deerns helpt u om voor uw gebouw inzicht te krijgen in de energiebesparende maatregelen en het verkrijgen van het gewenste energielabel. We kijken niet alleen naar de wettelijke verplichting maar geven ook inzicht in de investeringen en de uiteindelijke kostenbesparing. In een vrijblijvend gesprek inventariseren we welke maatregelen voor uw organisatie gewenst en nodig zijn.