Terug naar insights

Grip op de OK tijdens het NVTG-congres

Donderdag 13 april vindt het jaarlijkse NVTG-congres plaats in Nijkerk. Het congres staat dit jaar in het teken van 'Kennis is macht en kennisdelen in kracht'. Tijdens het eendaagse congres delen Letty Kil (manager gezondheidszorg) en Charles Mahieu (specialist medische inrichtingen) de kennis die is opgedaan tijdens de workshops die Deerns de afgelopen maanden voor ziekenhuizen heeft georganiseerd. Ook is Deerns met een stand aanwezig op de beursvloer.

Grip op de operatiekamer

Sinds de introductie van de WIP-richtlijn Operatieafdelingen (november 2014) is in veel Nederlandse ziekenhuizen veel werk verzet. Volgens het toetsingskader ‘luchtbeheersing operatieafdeling’ van IGZ (april 2016) moet elke operatieafdeling aan de eisen volgens de WIP-richtlijn 2014 voldoen. Nieuw was dat ook oude operatieafdelingen vanaf 1 januari 2017 volgens de nieuwe richtlijn gevalideerd moeten worden. De vraag die tijdens alle workshops centraal stond was: ‘hoe krijgen we grip op de operatiekamers’ en als ze niet voldoen, wat gebeurt er dan? De workshops zijn bezocht door vertegenwoordigers van meer dan een kwart van alle ziekenhuizen in Nederland. Tijdens het congres delen we de ervaringen van de deelnemers met de invoering van de richtlijnen en de resultaten van de workshops. Wim van Houdt (ziekenhuis Tergooi) geeft zijn visie op de nieuwe richtlijn. Kijk voor meer informatie over het congres op de website van de NVTG.

Workshops voor architecten en projectmanagementbureaus

Gezien de grote belangstelling voor de implementatie van de richtlijn en de handhaving hiervan, organiseert Deerns in mei workshops Grip op de operatiekamers voor architecten en projectmanagementbureaus.