Terug naar insights

Gezonde gebouwen: gezondheid en geluid

Nu het ontwikkelen van duurzame gebouwen gemeengoed is geworden, staan gezonde gebouwen hoog op de agenda. En terecht: van de operationele kosten die een organisatie in een kantoorgebouw heeft, gaat volgens onderzoek 1% op aan energie, 9% aan huur en maar liefst 90% aan personeelskosten. Door een gebouw te realiseren dat beter aansluit bij de behoeften van de medewerkers heeft zelfs een kleine verbetering van deze 90% al een groot effect. Maar wat komt er kijken bij het realiseren van een gezond gebouw? De komende weken nemen we u mee in de verschillende onderdelen die van belang zijn bij het realiseren van een gezond gebouw. Deze week staat gezondheid en geluid centraal.

Het verschijnsel geluid
Geluid is een bijzonder verschijnsel: het is er in allerlei vormen en kan gewenst en ongewenst zijn. Het kan zorgen voor een opgewekt humeur in de vorm van een vrolijk deuntje. Het stimuleert tijdens het sporten in de vorm van muziek. Ongewenst geluid kan zorgen voor afleiding, irritatie en stress. In een café is er altijd een gezellig, maar luid geroezemoes op de achtergrond. Geroezemoes op kantoor is juist storend wanneer je geconcentreerd probeert te werken. Maar een stille omgeving kan weer net zo afleidend zijn, omdat dit ervoor zorgt dat je storende omgevingsgeluiden extra goed hoort. Hoe geluid wordt ervaren hangt dus af van de verschijningsvorm, de omgeving waarin je bent en de activiteit die je doet.

Invloed van geluid op gezondheid
Hoe iemand geluid ervaart en verwerkt is persoonlijk. Deze verwerking heeft effect op het welzijn van mensen. Diverse wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat geluid invloed kan hebben op het menselijk lichaam: in het bijzonder hart en bloedvaten, het zenuwstelsel en het hormoonstelsel, maar ook op het immuunsysteem. Dit uit zich dan bijvoorbeeld in een hoge bloeddruk, een verminderd reactie- en concentratievermogen en sneller geïrriteerd zijn.

Uiteraard is geluid niet de enige oorzaak, maar het kan wel degelijk een rol spelen. Vaak vinden verschillende activiteiten plaats in een gebouw of zelfs in één ruimte. Stel je de volgende situatie eens voor: je werkt dagelijks met je collega’s in dezelfde kantoortuin. Het kantoorgebouw staat op een locatie naast een drukke verkeersweg. Midden in de kantoorruimte staat een overlegtafel waar enkele malen per dag een levendig overleg tussen collega’s plaatsvindt. Ook wordt hier gepauzeerd. De secretaresse is vaak aan het telefoneren gedurende de dag. Regelmatig wordt er iets afgedrukt op de (nogal luidruchtige) printer. En die ene collega heeft de gewoonte om mee te neuriën met de radio. Herkenbaar? Dat kan beter én gezonder!

Gezond inspelen op geluid

In een goed ontworpen gebouw wordt het welzijn van de mensen in en rond het gebouw juist bevorderd. Maatregelen zoals de geluidisolatie verbeteren, de galm in ruimten beperken en storende geluidsbronnen, zoals bijvoorbeeld printers, afschermen lossen een deel van de geluidhinder op. Vaak is de oplossing eenvoudig. Zet bijvoorbeeld geen overlegtafel of printer naast een werkplek waar mensen geconcentreerd willen werken. Nieuwe technieken, zoals stille klimaatinstallaties, een sound masking-systeem of ‘noise cancelling headsets’ zorgen op een innovatieve manier voor onderdrukking van ruis uit de omgeving. Of laat de traditionele kantoorindeling los en hanteer een vrije werkstijl in een innovatief gebouw, gebaseerd op activiteit en ruimtefunctie. Het integreren van een smart building systeem, dat real-time inzicht kan geven in de beschikbare ruimte en bijbehorende akoestische kwaliteit, kan hierbij een rol spelen. Geen vaste werk- en overlegplekken meer, maar een werkstijl in een flexibele, aanpasbare ruimte. Afhankelijk van de activiteit wordt een werkruimte of juist een quiet zone gekozen die in akoestisch opzicht past bij de behoeften van de activiteit op dat moment.

Eén ding staat vast: we zijn continu blootgesteld aan geluid, want geluid is altijd aanwezig. Het is de kunst om hier op een slimme manier zo gezond mogelijk op in te spelen!

Volgende keer staat het onderwerp lucht centraal in de serie gezonde gebouwen.

Voor meer informatie over gezonde gebouwen en hoe die gerealiseerd kunnen worden kunt u contact opnemen met de experts van Deerns.