Terug naar insights

Gezonde gebouwen: biophilic design

Nu het ontwikkelen van duurzame gebouwen gemeengoed is geworden, staan gezonde gebouwen hoog op de agenda. En terecht, van de operationele kosten die een organisatie in een kantoorgebouw heeft, gaat volgens onderzoek 1% op aan energie, 9% aan huur en maar liefst 90% aan personeelskosten. Door gebouwen te realiseren die beter aansluiten bij de behoeften van de gebruikers heeft zelfs een kleine verbetering van deze 90% al een groot effect. Maar wat komt er kijken bij het realiseren van een gezond gebouw? De komende tijd nemen we u mee in de verschillende onderdelen die van belang zijn bij het realiseren van een gezond gebouw. Deze keer staat het biophilic design centraal.

Wat is biophilic design?

De natuur heeft grote impact op mensen, zowel psychologisch als fysiologisch en beïnvloedt zo het welzijn van de mens. Werkomgevingen die beschikken over natuurlijke elementen zoals planten en daglicht zorgen voor vermindering van werkstress en het verhogen van het welzijn van de mensen. Onderzoek toont aan dat het ook kan leiden tot een verhoging van de productiviteit en een verlaging van het ziekteverzuim. Biophilic design gaat een stapje verder en staat voor het verwerken van natuurlijke elementen in het ontwerp van de gebouwde omgeving. Deze gezonde omgeving kan stress verminderen, creativiteit verhogen, gezondheid verbeteren en het helingsproces versnellen.

Verschillende niveaus

Het verwerken van de natuur door biophilic design kan op drie verschillende niveaus: natuur in het ontwerp, natuuranalogen en natuur van het ontwerp.

Natuur in het ontwerp
Natuur in het ontwerp gaat over de letterlijke verwerking van een natuurlijk elementen in een ontwerp. Door het gebruiken van groene elementen als tuinen of wandbeplanting, maar ook door het gebruik van natuurlijke luchtstroming en lichtbronnen. Met dit laatste wordt zowel het gebruik van daglicht als het gebruik van dynamisch en diffuus licht bedoeld.

Analogen
Bij natuuranalogen gaat het om onnatuurlijke elementen die geïnspireerd zijn door natuurlijke vormen en materialen. Hierbij wordt afgeweken van de vaak rechte vormen en gebruikgemaakt van de in de natuur meer voorkomende ronde vormen. Ook het gebruik van meer natuurlijke materialen, zoals hout en steen, versterkt de connectie met de natuur. Als het niet mogelijk is om natuurlijke materialen te gebruiken kan het nabootsen van natuurlijke ordeningspatronen ook een oplossing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een draagstructuur gebaseerd op de nerven van een blad met een steeds kleiner wordend herhaald patroon.

Natuur van het ontwerp
Natuur van het ontwerp speelt in op de ruimtelijke ordening van de natuur, waarmee een aantal oerinstincten van de mens worden geprikkeld, zoals bijvoorbeeld het kunnen houden van overzicht, het kunnen terugtrekken of het ontdekken. Door ruimtes op een bepaalde manier in te delen kan in deze oerinstincten worden voorzien. Biophilic design kan op verschillende manieren worden toegepast om een bijdrage te leveren aan een gezond gebouw. Afhankelijk van de gewenste impact op de gezondheid en de beleving.

Volgende keer staat het onderwerp geluid centraal in de serie gezonde gebouwen. Voor meer informatie over gezonde gebouwen en hoe die gerealiseerd kunnen worden kunt u contact opnemen met de experts van Deerns.