Terug naar insights

Flexibele en duurzame Kunstwerf voor gemeente Groningen

Deerns heeft de aanbesteding gewonnen van de gemeente Groningen voor het nieuwbouwproject de Kunstwerf in het Ebbingekwartier in Groningen. De gemeente zocht een adviseur E&W, bouwfysica en akoestiek voor dit nieuwbouwproject. Na de aanbesteding bleek Deerns de beste partij te zijn voor dit project.

Impuls voor Ebbingekwartier

De gemeente Groningen wil het Ebbingekwartier een extra impuls geven door aandacht voor cultuur. Dat biedt de gemeente een kans om het gebied opnieuw een eigen, herkenbare identiteit te geven binnen de stad als geheel en tegelijk om aanleiding te bieden voor crossovers en experimenten.
Door realisatie van permanente huisvesting voor vijf culturele podiumgezelschappen, die nu deels in het gebied en deels elders in de stad zijn gehuisvest, neemt de diversiteit aan functies toe en wordt het Ebbingekwartier nog aantrekkelijker als woon-, werk- en leefomgeving. Bovendien draagt dit voornemen van een ‘makersplek’ bij aan de ambities uit City of Talent, Cultuurnota 2017-2020 van de gemeente om zowel meer en nieuw publiek voor kunst en cultuur te bereiken, als de binnenstad tot een ‘huiskamer’ te maken waar iedereen op een laagdrempelige wijze met cultuur in aanraking kan komen.

(Energetische) duurzaamheid

De basis is het structuurontwerp van Ard de Vries en Donna van Milligen Bielke. Het gebouw, de Kunstwerf, wordt energieneutraal en er komen geen gasaansluitingen. Er kan gebruikgemaakt worden van een reeds aanwezig WKO punt (warmte-koude-opslag). Ook moet rekening worden gehouden met krachtstroom, (hogere) ventilatie-eisen, hogere verlichtingseisen, ICT infrastructuur en infrastructuur theatertechniek. De te gebruiken materialen moeten gemakkelijk in onderhoud zijn.

Flexibel

Het gebouw moet flexibel van opzet zijn in het gebruik van het gebouw in de tijd. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat organisaties in de loop van de tijd kunnen wisselen. Ook mogen instellingen die gelijktijdig gebruikmaken van de oefenruimtes geen hinder van elkaar hebben. Naast een flexibele indeling van de ruimte is het ook gewenst dat ruimtes kunnen worden gedeeld. Er moet een goede balans komen tussen individueel en samen; tussen het scheiden en clusteren van voorzieningen, functies en ontsluiting.

Rol van Deerns

Deerns is verantwoordelijk voor het opstellen van een programma van (prestatie)eisen en de uitwerking daarvan tot een definitief ontwerp. Verder speelt Deerns een rol bij adviseren over de bouworganisatievorm en het aanbesteden van de opdracht. In januari 2018 start het bouwrijp maken van de locatie en naar verwachting wordt het casco-gebouw eind 2019 opgeleverd.