Terug naar insights

Fiscaal voordeel Energieinvesteringsaftrek vergroot

Ondernemers die investeren in energiebesparende technieken kunnen een deel van de investering aftrekken van de winstbelasting. Het budget vanuit de overheid voor dit fiscale voordeel is in 2017 voor de Energie- Investeringsaftrek (EIA) vergroot van 161 naar 166 miljoen euro. Dit maakt investeren in o.a. energie-efficiënte klimaatinstallaties voor gebouwen, energiezuinige productietechnieken in de industrie, energiebesparing bij vervoer en energieopwekking met zon, biomassa en groen gas interessant.

Veel energiebesparende technieken toegevoegd
Een grote wijziging dit jaar is een brede verruiming van de besparingsnormen op de EIA-Energielijst. Toegevoegd zijn onder meer technieken die een betere benutting van restwarmte – inclusief distributienetten – mogelijk maken en innovatieve koeling voor datacenters, zoals immersiekoeling. Hiermee wordt beoogd de realisatie van de doelstellingen voor energiebesparing uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei (2013-2023) te ondersteunen.

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is beschikbaar voor ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De investering moet een bedrijfsmiddel betreffen dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal 2.500 euro kost. Van de investering komt 55,5 procent in aanmerking voor aftrek van de fiscale winst (IB of VPB). Wilt u als ondernemer gebruikmaken van de regeling dan moet u de aanvraag binnen drie maanden na het geven van de opdracht indienen.

Advies op maat
Overweegt u energiebesparende maatregelen te nemen, dan kan Deerns helpen bij het maken van de juiste keuzes. Wij adviseren u welke maatregelen het best passen bij uw onderneming, zowel wat betreft energiebesparende maatregelen als de daarbij behorende investeringen. We maken inzichtelijk wat de kosten zijn en wat de investering uw onderneming oplevert. Of u weet welke energiebesparende maatregelen u wilt nemen, maar u vraagt zich af of deze in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn.

Meer informatie? Neem dan contact op met Peter Buurman.