Terug naar insights

Faculteitsgebouw LAB42 van de Universiteit van Amsterdam

In het Amsterdam Science Park staat een opmerkelijk gebouw: LAB42. Het nieuwe onderkomen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA voor Artificial Intelligence (AI) en Digitale Innovatie. LAB42 omvat 13.000 m2. Ongeveer een kwart wordt gebruikt voor onderwijs. De overige ruimtes zijn kantoorlabs, werkplekken, loungeruimtes en zones voor samenwerking met andere partijen. Startups en mkb-bedrijven kunnen kantoren in LAB42 huren en samen met studenten en wetenschappers in multidisciplinaire teams nieuwe grenzen ontdekken in de informatiewetenschap. LAB42 is een knooppunt van hoogwaardig onderwijs, onderzoek en co-creatie. De ideale plek voor studenten om hun talent te ontwikkelen. De officiële opening was op 22 september 2022. Het bouwkundig ontwerp is van Benthem Crouwel Architects. Deerns zorgde voor de installatietechniek, het liftconcept en slimme gebouwtechnologie.

Mensen en functies samenbrengen

De façade van het gebouw heeft een spannend patroon van open en gesloten panelen. Maar het interieur is pas echt een blikvanger. Het faculteitsgebouw moet vele functies verbinden en de UvA had vergaande duurzaamheidseisen. Bij een langwerpig gebouw heeft elke ruimte een buitengevel. Dat betekent veel energieverlies. Door de lange strook als het ware naar binnen te vouwen, de uiteinden te verbinden en daar een dak op leggen, creëer je een omsloten binnengebied. Zo kreeg LAB42 een indrukwekkend atrium met een glazen plafond dat daglicht vanaf de nok in het gebouw laat doordringen. Het licht valt binnen in de gemeenschappelijke zones met interessante doorkijkjes naar de studie-, onderzoek- en werkruimtes er omheen. De open, transparante sfeer prikkelt mensen van verschillende disciplines om elkaar te ontmoeten en projecten op te starten.

Duurzaam en grijs

Het atrium is naast ontmoetingsplaats ook het hart van het klimaatsysteem. Na het ventileren van de ruimten stroomt de ventilatielucht via de gangen het atrium in en zorgt daardoor voor een prettig klimaat hier. Deze ventilatielucht komt vanaf de luchtbehandelingskasten die dankzij de toepassing van warmtewielen een zeer laag energieverbruik hebben. In de ruimten kan de gebruiker met klimaatplafondeilanden de gewenste temperatuur instellen. Ook de PV-panelen op het dak zorgen voor een energiezuinig gebouw. Zelfs in het glas van de dakramen/daklichten zijn PV-cellen verwerkt. LAB42 heeft een mos sedumdak dat regenwater tijdelijk opslaat en vertraagd afvoert naar een waterreservoir onder het gebouw. Dit ontlast de riolering; een eis van de gemeente Amsterdam. Het gebufferde ‘grijs water’ wordt gebruikt voor de groene wanden in het atrium. Deerns ontwierp hiervoor een irrigatiesysteem. Grijs water wordt ook gebruikt om toiletten te spoelen en beperkt daardoor het gebruik van drinkwater.

Circulair bouwen

Waar mogelijk zijn herbruikbare en recyclebare materialen gebruikt, waardoor het gebouw een voorbeeld is van circulair bouwen. Het frame van LAB42 is een demontabel stalen skelet dat 100% herbruikbaar is. Veel gebouwdelen bestaan uit hergebruikte producten en materialen. Ook is ervoor gekozen om kabels, buizen en installaties in zicht te houden.

Realtime oefenmateriaal

LAB42 zit vol slimme technologie met veel sensoren en connected apparaten voor de klimatisering. Dit gebouwbeheersysteem zorgt voor een continue datastroom. De faculteit traint studenten in het gebruik van complexe datanetwerken. Daarom heeft Deerns een parallelle dataopslag ontworpen met een eigen server die tegelijk meerdere algoritmes kan bedienen. Studenten kunnen deze data gebruiken voor analyses en het bedenken van simulatieprogramma’s. Zo wordt de intelligentie vanuit het gebouw waardevol studiemateriaal. LAB42 wordt op deze wijze een Living Lab.

BREEAM en WELL Gold

Bij gemeente Amsterdam liggen de ambities op energieniveau hoog. Die had als eis een EPC-waarde van <0,15. Dus 85% onder de wettelijke norm. De UvA ging nog een stap verder: een EPC van 0,0. Dus 100% energieneutraal. Projectleider Nico Vermeer: “Om dat te bereiken moesten we alles uit de kast halen. Installatietechnisch en qua gebouwisolatie. Tijdens het proces monitorden we of we nog op de nul zaten. Met succes, LAB42 voldoet aan de duurzaamheidseisen van BREEAM Outstanding.” De adviezen van Deerns hebben er ook aan bijgedragen dat LAB42 het niveau van WELL Gold haalt. Een gezond gebouw met veel licht, lucht, groen en verblijfscomfort.

Gemaakt voor inspiratie

LAB42 is de nieuwe hub voor talentontwikkeling op het gebied van Digitale Innovatie en AI. Het gebouw is aangenaam om te verblijven, is verbonden, biedt stimulansen voor spontane initiatieven en faciliteert plekken voor ontmoeting. Een gezond gebouw dat uitnodigt om te studeren, doceren en co-creëren! Meer over de ontwikkeling van LAB42 is ook te lezen in iD Magazine, 22, pagina 15 e.v.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nico Vermeer, projectleider.