Terug naar insights

Expertgroep ICT Infrastructuren

In iedere werkomgeving zet de digitalisering door. Van kantoorgebouw tot productie-unit en van luchthaven tot operatiekamer. Niet alleen medewerkers maar ook systemen en zelfs machines wisselen data uit. Daarom zijn slimme netwerken essentieel om gebouwen goed te laten functioneren. En wat maakt een netwerk slim: goede verbindingen – oftewel connectiviteit - tussen de verschillende ICT-diensten. Erik van Rijn en Jos Hoogenboom, experts/adviseurs ICT-infrastructuren bij Deerns weten alles van connectiviteit. Zij ontwikkelen datanetwerken voor klanten. Zowel voor nieuwbouw- en renovatieprojecten als voor bestaande bedrijfsgebouwen. Maar wat zijn de voorwaarden voor een efficiënt functionerend netwerk?

Erik: “Netwerkverbindingen zijn het koppelvlak tussen elektronische apparaten. Ze zijn in het gebouw zelf aanwezig, op je werkplek, maar verbinden je ook met de rest van de wereld. Via telefonie, WiFi, DSL, straalverbindingen, 5G en cloudopslag in datacenters. Wij ontwerpen de connecties die daarvoor nodig zijn in de vorm van een bekabeling-infrastructuur. Een term daarvoor is netwerktopologie: het palet aan verbindingen tussen verschillende netwerkcomponenten.”

“Het begint altijd met een grondige inventarisatie van de behoeften van de klant. Dat is een iteratief proces. Veel wikken en wegen en soms een discussie om de balans te zoeken tussen alle belangen.”

“Zeker nu de scheiding tussen business en ICT steeds verder vervaagt, richten we ons op een organisatiebreed framework dat rekening houdt met de verschillende stakeholders. Niet alleen de ICT-afdeling of het facilitair management, maar ook andere onderdelen binnen de organisatie. Al die specifieke wensen leggen wij vast in een Programma van Eisen. Vaak krijgen wij de vraag daarin mee te denken. We beginnen dan met een heleboel vragen: is er een richtlijndocument, zijn er interne richtlijnen en afspraken, hoe lopen de processen, wat is investeringsruimte en – heel belangrijk – wat is de ambitie. Al die input vertalen wij naar een passende ICT-infrastructuur.”

Toekomstvast

Jos: “Wat wij bedenken is voorbereid op de toekomst. Wij ontwerpen ICT-infrastructuren voor gebouwen die nog niet bestaan. Voor renovaties die gaan komen. Voor vernieuwingsprojecten die hun schaduw vooruitwerpen. In de inventarisatiefase vragen we klanten altijd naar hun ambities voor de toekomst. We willen nu verbindingen bedenken voor hun connectiviteit van morgen. Ieder ontwerp moet zonder al te veel mutaties de ontwikkelingen kunnen bijhouden. Adviseren we bijvoorbeeld een ziekenhuis dat op termijn gaat nieuwbouwen? Dan onderzoeken we of hun ICT de tijd tot de nieuwbouw kan overbruggen. En wat er nodig is om de medische dienstverlening tot de nieuwbouw te blijven waarborgen. Immers, operaties en behandelingen moeten te allen tijde door kunnen gaan en patiëntendossiers toegankelijk blijven.”

“Al jaren geleden hebben we ‘smart ceilings’ op WiFi voorbereid. Dus toen WiFi in gebruik werd genomen, beschikten onze klanten al over een grid waarop men een WiFi Accces Point kon aansluiten. Vooruitdenken is altijd rendabel.”

Visie op smart buildings

Erik: “Smart buildings zijn van deze tijd vanwege de duurzaamheid en de ambitie van veel organisaties om energieneutraal te werken. Een smart building heeft twee basiskenmerken. Ten eerste zijn aanwezige technieken en installaties met elkaar verbonden. Ten tweede zijn ze afgestemd op de bezetting en de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. Het gebouw denkt als het ware met de mensen mee. Dat betekent dat bijvoorbeeld toegangspoorten, verlichting, ventilatie of verwarming reageren op de bezetting van ruimtes. En niet alleen de werkplekken of vergaderruimten, maar vaak het hele perceel. Van entree tot horeca en liften. Om al die systemen te laten samenwerken is een stabiele, gebouwgebonden ICT-infrastructuur nodig met goede connectie tussen alle datastromen. Echter, je kunt het gebouw wel volhangen met sensoren, maar daarmee ben je er nog niet. Je hebt ook bekabeling nodig om de componenten met elkaar te verbinden. En met apparatuur die de systemen aanstuurt. Wij zorgen voor de infrastructuur waarmee een ‘building’ daadwerkelijk ‘smart’ kan functioneren. Als we weten hoe smart een eigenaar zijn gebouw wil hebben, ontwerpen we de passende netwerktopologie.”

“Led-verlichting kun je via een koperen datakabel van energie voorzien. En via diezelfde kabel wordt gestuurd wanneer de verlichting aan of uit moet. Dat wordt dan weer bepaald door een aanwezigheidsdetectie die doorgeeft of er mensen in de ruimte aanwezig zijn. Verlichting, verwarming, zonwering, ventilatie, security, de hele keten functioneert door connectiviteit.”

Draadloze toekomst?

Het lijkt of bedrijfsprocessen steeds meer draadloos functioneren. En dat is in veel opzichten ook het geval. Maar er is ook een andere ontwikkeling die juist om een hoogwaardige bekabelingsstructuur vraagt. Vroeger had iedere werkplek meerdere kabels voor een pc, telefoon, printer en dergelijke. Tegenwoordig zijn er minder aansluitingen op de werkplek, maar worden er meer devices ontsloten via een smart grid.

“Veel verwerkende apparatuur gaat de deur UIT, naar de cloud. Tegelijk wordt er meer intelligentie IN gebouwen gestopt. Die verschuiving geeft extra dynamiek aan ons vak, want het vraagt om nieuwe connectiviteit-oplossingen.”

WiredScore en vastgoedexploitanten

Een commercieel vastgoedbedrijf heeft belang bij een goede connectiviteit binnen gebouwen. Een nieuwe huurder wil snel en zo soepel mogelijk zijn gebouw in gebruik nemen en overal toegang hebben tot provider netwerken. Een WiredScore-certificaat is dan van grote waarde. Dit label toont hoe goed het gebouw is aangesloten op de infrastructuur buiten het gebouw. Deerns heeft meerdere adviseurs adviseurs in huis die gecertificeerd zijn als WiredScore Accredited Professional (AP). Ze zijn dus geaccrediteerd om de connectiviteit van een (multi tenant) gebouw te valideren. Een WiredScore certificaat geeft verhuurders een sterke marktpositie en zij kunnen hogere tarieven per m2 vragen.

Bekabelingsinfrastructuur voor datacenters

Jos: “Deerns heeft alle benodigde expertise in huis voor de ontwikkeling van datacenters. Als adviseurs ICT-infrastructuren houden Erik en ik ons met name bezig met de passieve componenten. Wij ontwerpen onder meer de bekabelinginfrastructuur voor de white space en adviseren bij de integrale inrichting van het datacenter. Ook verzorgen we de connectiviteit van de verschillende technische netwerken.

Klanten van datacenters kunnen ook bij ons terecht. Zowel voor connecties tussen hun eigen racks en systemen als met het datacenter. Door de toegenomen digitalisering is connectiviteit tussen verschillende databestanden voor bedrijven en instellingen onmisbaar.”

Expertisegroep ICT-infrastructuren

De adviseurs ICT-infrastructuren zijn actief voor alle marktsegmenten waarin Deerns actief is, waaronder commercieel vastgoed, ziekenhuizen, luchthavens, datacenters en laboratoria. Bij grotere projecten als nieuwbouw zijn zij vertegenwoordigd in het projectteam met andere ontwerppartijen, zoals architecten, aannemers, constructeurs en installatietechnische adviseurs. De adviseurs beschikken over de volgende certificaten: WiredScore AP, BICSI Registered Communications Distribution Designer (RCDD) en CNet – Certified Data Center Design Professional (CDCDP).

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik van Rijn of Jos Hoogenboom.