Terug naar insights

EnergyVille II in België wordt uniek lab

Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie, Philippe Muyters bracht deze week een bezoek aan EnergyVille II in het Thor Park in Genk. Het is het tweede gebouw dat het onderzoek van EnergyVille zal huisvesten en zal volledig gewijd zijn aan technologieontwikkeling voor energieopwekking met dunne-film zonnecellen, intelligente PV-modules en nieuwe batterijen voor lokale energieopslag. Daarnaast is er een opstelling voor onderzoek naar integratie van PV in de gebouwschil. Een honderdtal onderzoekers, voornamelijk van imec en Universiteit Hasselt, zullen volgend jaar hun intrek nemen in het gebouw.

Nadat de eerste onderzoekers in juni vorig jaar het EnergyVille I gebouw betrokken, werd in september gestart met de bouw van het tweede onderzoekscentrum. “Dit tweede gebouw vormt een mooie aanvulling op de laboratoria die we op dit moment ter beschikking hebben. Met de realisatie van dit gebouw zullen we over de nodige infrastructuur beschikken om aan toponderzoek te doen en kennis te leveren aan binnen- en buitenland.”, aldus Ronnie Belmans, CEO van EnergyVille.

Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van bijna 7000m² en zal plaats bieden aan state-of-the-art onderzoekslaboratoria, imec’s pre-pilootlijn voor dunne-film zonnecelproductie en kantoorruimte voor ongeveer honderd onderzoekers. In de context van de energietransitie en de te behalen klimaatdoelstellingen is het essentieel om de productie van zonne-energie nog efficiënter en goedkoper te maken. In Energyville II zal daarom onderzoek gedaan worden naar het efficiënter maken van PV-systemen. Door de materialen en de architectuur van zonnecellen en zonnepanelen te optimaliseren wordt gewerkt aan dunnere en goedkopere zonnecellen die meer energie genereren dan de huidige generatie zonnecellen. Tevens zullen de onderzoekers zich ook richten op nieuwe opslagsystemen, bijvoorbeeld voor elektrische wagens of thuisbatterijen.

Dit tweede gebouw zal net zo duurzaam zijn als het eerste. Het zal voorzien worden van een uitgebreide installatie zonnepanelen op het dak, waterrecuperatie en de nodige domotica en moderne gebouwbeheertechnieken en via een geavanceerd warmtenet gekoppeld zijn met zijn omgeving.

Onder leiding van Deerns is voor EnergyVille II een flexibel en aanpasbaar ontwerp ontwikkeld binnen strikte financiële kaders. Deerns zorgde ook voor de milieuvergunningen, met inachtneming van de vereisten voor het PV-proces en de lokale regelgeving en voorwaarden.