Terug naar insights

Eerste paal SRON op Bio Science Campus in Leiden

Op vrijdag 18 oktober startte de bouw van SRON op het Leiden Bio Science Park. De eerste paal werd geslagen door de verschillende samenwerkingspartners, waaronder de directie en het projectmanagement nieuwbouw van SRON en het projectteam, bestaande uit Aronsohn (extern projectmanagement), Ector Hoogstad Architecten, Pieters Bouwtechniek (constructeur), Peutz (bouwfysica, trillingen en brandveiligheid), Brink Groep (BIM-manager), Deerns (installaties en BREEAM-expert ontwerpfase) en de aannemer MK6/Kuijpers.

Het nieuwe pand van ca 8.900 m² krijgt onder meer laboratoria, werkplaatsen, kantoren en ontmoetingsruimten boven trillingsarme en elektromagnetisch gevoelige cleanrooms en cryolabs. Deerns ontwierp de hoogwaardige installatietechniek voor zeer specifieke processen én een duurzaam onderkomen met een BREEAM Excellent ontwerpcertificaat.

Gebruikers centraal

Om tot het ontwerp te komen startte de samenwerking tussen SRON en Deerns met het inventariseren van wensen en eisen voor functies en faciliteiten op het gebied van energie, water, communicatie, temperatuur, brandveiligheid en de aan- en afvoer van (chemische) vloeistoffen en gassen. Dat proces is grondig aangepakt. Zo vond er veelvuldig overleg plaats met de gebruikers over wat zij nodig hebben om hun werk optimaal te doen. Dit werd vertaald naar voorstellen voor specifieke installaties voor clean rooms, laboratoria, werkplaatsen en kantoren.

Toekomstige en duurzame ambitie

Het nieuwe gebouw wordt in functie en gebruik een kopie van het huidige, maar voor het nieuwe onderkomen is wel een toekomstgerichte, duurzame ambitie op tafel gelegd waarin Deerns adviseerde. Als onderzoeksorganisatie die zich toelegt op het bestuderen van de atmosfeer van de aarde, wil SRON ook fysiek een positieve impact hebben op natuur en milieu door die minimaal te belasten. Daarom krijgt het nieuwe gebouw een BREEAM Excellent-label. Dat betekent dat SRON niet meer aangesloten is op het aardgasnetwerk, dat het gebouw verwarmd en gekoeld wordt met warmtepompen en dat SRON zoveel mogelijk energie opwekt met eigen zonnepanelen. Warmte uit de aarde en energie van de zon; de oplossingen sluiten daarmee mooi aan op de gebieden die SRON dagelijks onderzoekt. Het ruimteonderzoeksinstituut ontwikkelt unieke, nooit eerder gemaakte meetinstrumenten voor onder meer NASA en ESA-ESTEC waarmee zij aardkundig onderzoek doen en sterren en planeten onderzoeken. Op basis van hun metingen produceert SRON wetenschappelijke artikelen die weer leiden tot discussie en vervolgonderzoek met nieuwe instrumenten.

Dichterbij kennis

Het specialistische werk van SRON vraagt om een bijzonder gebouw op een optimale locatie. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), waar SRON deel van uitmaakt, wil dat aangesloten organisaties korte lijnen hebben met universiteiten. Aangezien de Universiteit van Utrecht de faculteit sterrenkunde heeft afgestoten en omdat het huidige gebouw uit 1970 niet meer aan onze hoge eisen voldoet, is gezocht naar een nieuwe locatie. De planning is de medewerkers van SRON in april 20121 het oude gebouw in Utrecht verruilen voor een state-of-the-art onderkomen in Zuid-Holland, in de buurt van de Leidse en Delftse faculteiten voor Aardwetenschappen, Sterrenkunde en Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek en partners als ESA-ESTEC in Noordwijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Aad Hofstede.