Terug naar insights

Dulon College in Ede bereikt hoogste punt

Op 11 mei jl. heeft het collegegebouw de top gehaald. Het gebouw is in opdracht van de Christelijke Onderwijs Groep (COG) tot aan het betonnen casco gestript en wordt opnieuw opgebouwd. De ambitie van de renovatieplannen is een energieneutraal onderwijsgebouw dat een comfortabele leeromgeving biedt aan ruim 2600 mbo-leerlingen en 240 medewerkers. Ook stuurde het COG aan op lage exploitatiekosten, zodat er na oplevering maximale financiële ruimte overblijft voor het onderwijs. Deerns tekende voor het ontwerp van de installatietechniek en adviseerde op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. De bouw loopt volgens schema, waarbij Deerns tevens ondersteunt in de directievoering. Volgens planning is de herontwikkeling van het Dulon College in januari 2024 voltooid.

Slimme transformatie

Deerns startte in 2020 een serie haalbaarheidsstudies op. Verschillende scenario’s werden berekend voor het fysieke gebouw en installatietechnische opzet. Mede op basis van de uitkomsten werd besloten om het gebouwvolume te herzien. Het gebouw kon een stuk compacter, zonder in te leveren op de ruimte en faciliteiten die nodig zijn voor praktijkonderwijs. Met een nieuwe bouwkundige layout, een slimme indeling en nieuwe routes kon het vloeroppervlak flink verkleind worden. Peter Verhaar, projectleider: “Er lag een stevig eisenpakker wat betreft de exploitatiekosten. Door de efficiencyslag naar minder volume in combinatie met een flink pakket aan energiebesparende maatregelen hebben we een forse stap gezet naar inperking van de levensduurkosten, voor wel 30 jaar!”

BENG zonder B

Conform het Bouwbesluit moet een nieuw gebouw voldoen aan de regelgeving BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouw. Deerns legde vanuit de haalbaarheidsstudies in overleg met het COG de lat een stuk hoger; het Dulon College wordt zelfs 100% energieneutraal. Aan de hand van de studies adviseerde Deerns een zuinige en duurzame bouwvorm en invulling van installaties, waaronder een geïsoleerde en luchtdichte buitenschil, warmte-/koudeopslag met warmtepompen, ledverlichting, PV-panelen en CO2-gestuurde ventilatie, dus ventileren op basis van ruimtebezetting. Dat tandje extra was er ook bij de installatietechnische opzet. Deze zorgt voor prettige onderwijsruimten dankzij een geactiveerde vloer voor verwarming en koeling aangevuld met een ruime mate van geconditioneerde ventilatie. De richtlijnen van Frisse Scholen klasse B worden daarmee ruimschoots gehaald.

Onderwijs gaat gewoon door

Tijdens de renovatie moest er een tijdelijke huisvesting komen. Het COG wilde deze op de huidige locatie om de impact op de lessen zo klein mogelijk te houden. Deerns adviseerde om één van de bouwdelen geschikt te maken voor tijdelijke huisvesting en maakte er een installatieontwerp voor de nodige voorzieningen zoals de elektrische aansluitingen vanuit het hoofdgebouw.

Peter Verhaar: “Onze studies maakten duidelijk wat maatregelen kosten en wat ze kunnen opbrengen. Dat inzicht gaf COG een lange termijnperspectief met keuzes die ervoor zorgen dat de exploitatie van het Dulon College financieel gunstiger wordt. Terwijl het tegelijk optimaal voldoet aan de vereisten van modern praktijkonderwijs en een gezond binnenklimaat. Alle betrokkenen waaronder COG hebben van meet af aan vastgehouden aan de studie-uitkomsten en dat gaat lonen!“