Terug naar insights

Druk bezochte terugkomdag ‘Grip op de OK’

Donderdag 23 maart organiseerde Deerns de terugkomdag 'Grip op de OK'. Deze bijeenkomst was de afsluiting van een serie workshops die sinds oktober 2016 zijn georganiseerd en vond plaats in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Ook nu weer was de belangstelling groot.

Terugkoppeling resultaten

De workshop startte met een terugkoppeling van de resultaten van alle voorgaande workshops. Onderdelen die de revue zijn gepasseerd zijn o.a. het beheersplan, prestatieniveaus 1 en 2, validatie, zonering en monitoring. Ook het menselijk gedrag is een belangrijke factor bij het grip houden op de OK. Twee ziekenhuizen deelden vervolgens hun ervaringen: Martin Janssen, coördinator OR Technology bij het Rabdboudumc, vertelde hoe het ziekenhuis is omgegaan met MITeC en de hybride operatiekamers en hoe de kwaliteit en veiligheid in operatiekamers wordt geborgd. Pierre van Zuijlen, adviseur engineering/vastgoed van ziekenhuis Rijnstate, deelde zijn ervaringen met de invoering van richtlijn 7 op een aantal locaties van ziekenhuis Rijnstate.

Inspectie controleert

Sinds 1 januari 2017 controleert de Inspectie voor Gezondheidszorg operatieafdelingen volgens het Toetsingskader Luchtbeheersing Operatieafdeling. Hierin staat beschreven aan welke eisen operatieafdelingen moeten voldoen. In het kort gaat het erom dat ziekenhuizen bij controle kunnen aantonen dat er grip is op de kwaliteit van de operatieafdeling.

Workshops voor architecten en projectmanagementbureaus

In april en mei organiseert Deerns workshops in het kader van grip op de ok voor architecten en projectmanagementbureaus. Dan komt aan de orde welke invloed de nieuwe richtlijnen hebben op het ontwerp. Deze workshops staan gepland op 20 april in Rijswijk en op 11 mei in Eindhoven.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.