Terug naar insights

Deerns wint tender Walterboscomplex en Quintax Apeldoorn

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een raamovereenkomst gesloten met Deerns voor advieswerkzaamheden op het Walterboscomplex en Quintax te Apeldoorn (de Belastingdienst). Op het Walterboscomplex en Quintax vinden de komende periode diverse onderhoudsactiviteiten plaats op onder andere het gebied van (grootschalige) regeltechniek en ICT, maar ook op werktuigkundig en elektrotechnisch gebied.

In totaal gaat het om 200.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de ontwerpadviesdiensten hiervoor aan Deerns gegund vanwege onder andere onze ruime ervaring met gedocumenteerde besluitvorming, risicoanalyses, verificatie en validatie en de toepassing van system engineering.

Planning
Na het doorlopen van een definitiefase voor het onderhoudsprogramma wordt de uiteindelijke scope van het programma en de bijbehorende projecten bepaald. Na de definitiefase levert Deerns ontwerp-adviesdiensten voor de projecten die onder het programma vallen. De raamovereenkomst duurt maximaal 5 jaar.