Terug naar insights

Deerns wint opdracht nieuwbouw Fontys

Op het Campus Rachelsmolen terrein in Eindhoven wordt de komende jaren een nieuw, generiek, multifunctioneel gebouw gebouwd met als hoofdfunctie onderwijs. De hoofdgebruiker van dit gebouw wordt de Fontys Hogeschool ICT. Deerns won de aanbesteding voor het installatietechnisch ontwerp van het nieuwe gebouw vanwege onder andere de diepgaande inzichten in smart buildings. Het nieuwe gebouw met een oppervlakte van ca. 12.000 m2 moet voor het studiejaar 2020-2021 in gebruik worden genomen.

Aanleiding nieuwbouw

Eén van de majeure thema’s uit de strategische agenda van Fontys voor de komende jaren is het creëren en in stand houden van een adequate toekomstbestendige leeromgeving. Centraal in het vinden van een toekomstbestendige vastgoedoplossing is het continueren van de beleidslijn ‘concentratie tenzij… ‘, die in de Huisvestingsagenda 2012-2015 is geïntroduceerd. Deze lijn gaat uit van de gedachte dat gezamenlijke huisvesting leidt tot betere interne samenwerking en kennisdeling, meer ruimtelijke flexibiliteit oplevert en het efficiënt delen van faciliteiten en voorzieningen mogelijk maakt. In Eindhoven wordt de concentratie ingezet op Campus Rachelsmolen en het TU/e-terrein.

Inspirerende en gezonde omgeving

Deerns heeft de vraag van Fontys vertaald in: het creëren van een inspirerende, gezonde, betaalbare en toekomstbestendige leer- en werkomgeving waarbij de exploitatielasten laag gehouden worden. Het nieuwe ICT gebouw moet toekomstgericht en flexibel zijn, zodat het elke onderwijsvorm ondersteunt en de studenten en medewerkers helpt. Deze omgeving kan gerealiseerd worden door o.a. goede luchtverversing, akoestiek, interactieve systemen in leslokalen, plaatsingsvrijheid van scheidingswanden en voldoende oplaadpunten voor diverse mobiele devices.

Integrale aanpak

Deerns heeft ingezet op een integrale aanpak waarbij alle stakeholders worden betrokken. Tijdens de ontwerpfase worden regelmatig integrale ontwerpsessies georganiseerd waarbij alle ontwerpers in één ontwerpstudio gezamenlijk de ontwerpen uitwerken in BIM.