Terug naar insights

Deerns tekent voor installatieontwerp en bouwfysica Dulon College

Het Dulon College, onderdeel van Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG), heeft plannen voor de ontwikkeling van een nieuw onderwijsgebouw dat beter past bij de onderwijsvisie van de school. Voor meer flexibiliteit zijn functionele en technische duurzaamheid belangrijke eisen aan de nieuwe huisvesting. Deerns kwalificeerde zich begin dit jaar als beste partij voor zowel het installatieontwerp als bouwfysica. Op 4 november kwamen alle partijen, Deerns, cepezed (architect) en Zonneveld ingenieurs (constructeur) samen met Dulon College en COG voor een startbijeenkomst over het voorontwerp.

Toekomstgericht mbo-onderwijs in een duurzaam en dynamisch gebouw

Het huidige schoolgebouw van het Dulon College is toe aan vernieuwing. Daarom wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor zowel renovatie als nieuwbouw of een combinatie van die twee. “We streven naar functionele en technische duurzaamheid; een gebouw dat -net als ons onderwijs- toekomstbestendig is en flexibel kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen”, aldus Pauline Satter, lid van het College van Bestuur van COG. In dit nieuwe onderwijsgebouw, dat in 2023 opgeleverd wordt, krijgen verschillende afdelingen van het Dulon College en COG onderdak.

Meebewegen met de toekomst

Femmy Rave, directeur Dulon College, geeft aan dat de coronacrisis ook invloed heeft op de plannen van de vernieuwbouw. “Vooralsnog kunnen we studenten en medewerkers een goede werkomgeving bieden, maar sommige bouwdelen zijn te verouderd. De kans dat COVID-19 leidt tot een structurele toename van afstandsleren en flexwerken, is zeer groot. Dat raakt vooral de theorielokalen en kantoren. Om die reden stellen we hoge eisen aan de flexibiliteit van deze ruimten”, aldus Rave. “Bovendien is het huidige gebouw niet efficiënt voor praktijkgerichte leerroutes en de aangepaste onderwijsvorm blended learning die het Dulon College aanbiedt. Het toekomstbeeld bij blended learning is dat steeds meer studenten leren in de praktijk, in plaats van lessen volgen op school. Praktijk en theorie komen zo direct samen. “Vanuit het gebouw van morgen willen we ook die studenten opleiden en daarvoor is minder gebruiksoppervlakte nodig”, sluit Rave af.

Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen met Arnoud Matser.