Terug naar insights

Deerns realiseert standalone hybride OK’s voor OLVG

Topklinisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) wilde de operatiecapaciteit uitbreiden met twee hybride operatiekamers op de locatie Amsterdam-Oost. Deerns, huisadviseur van OLVG, werd in eerste instantie benaderd voor een haalbaarheidsstudie. Na goedkeuring van deze haalbaarheidsstudie besloot OLVG om tot concretisering van de plannen over te gaan en vroeg de specialisten gezondheidszorg van Deerns plaats te nemen in het bouwteam. Binnen het team waren de zij verantwoordelijk voor het opstellen van het installatieontwerp en engineering. Grote uitdaging was dat de hybride OK's stand alone moeten functioneren, omdat het hele OK-complex gerenoveerd gaat worden. In 2020 startte de bouw. Inmiddels wordt er geopereerd in de hybride OK's en kijken we terug op een succesvol project.

Charles Mahieu, senior adviseur gezondheidszorg bij Deerns en lid van het bouwteam OLVG: “Bij ons installatietechnisch onderzoek draaide het vooral om de technische en constructieve haalbaarheid, met de eis voor stand alone als extra complexiteit”.

Real time beelden

De hybride OK is ingericht voor uiteenlopende operaties. Zowel traditionele operatieve ingrepen als nieuwe methoden kunnen hier plaatsvinden. De term hybride komt in OLVG maximaal tot zijn recht. Met name minimaal-invasieve chirurgie ondersteund met real time röntgenbeelden – ook wel sleutelgatchirurgie genoemd – is sterk in opkomst. Hierbij wordt geopereerd via kleine openingen in de huid. Ook open-procedures worden met real time beelden ondersteund. Medici kijken via grote beeldschermen in het lichaam van een patiënt tijdens een operatie. Na de interventieradiologie op de operatiekamer gaan steeds meer medische disciplines deze hybride OK’s in OLVG gebruiken.

In het advies moest Deerns geavanceerde apparatuur met techniek en gebouw integreren om deze methode te faciliteren. Zoals een röntgenstatief dat over rails boven de operatietafel beweegt en real time data stuurt naar beeldschermen, zowel in het operatieveld als geïntegreerd in de wanden. Daarnaast zijn de hybride OK’s uitgerust met voorzieningen voor een hart-long machine, waarmee het mogelijk is om open hartoperatie uit te voeren.

In een hybride OK zijn alle behandelaars aanwezig. De chirurg, zijn OK-team en de interventieradioloog staan samen om de operatietafel. Met het nieuwe instrumentarium en continue streaming van haarscherpe beelden kan nog nauwkeuriger worden (samen)gewerkt. Ook is het mogelijk om tijdens de operatie te verifiëren of de procedure goed is uitgevoerd. Dus maximale zekerheid over de juiste handeling door de juiste specialist op het juiste moment.

Chris Bakker, Hoofd Projectmanagement Vastgoed en Zorgtechnologie OLVG: “Een compliment voor het bouwteam: hun goede samenwerking in de ontwerpfase zette het project direct op koers.”

Klimaat en reinheid

Ook de luchtbehandeling van de hybride OK’s is zijn tijd vooruit. In het bouwteam zijn de kritische parameters bepaald voor alle condities waaraan moest worden voldaan. Denk hierbij aan luchtreinheid, luchtdruk, ventilatie, luchttoevoersystemen en systemen om dit te meten en registreren. Door deze kritische parameters aan het elektronisch patiëntendossier te koppelen, is alle informatie over het verloop van de operatie beschikbaar en vastgelegd.

Projectmanager Hans Schaap: “Het toegepaste luchttoevoersysteem van Opragon is afgestemd op het toegepaste Philips statief. Beide partijen hebben zich geconformeerd aan de goede werking van deze combinatie om het risico van infecties te minimaliseren.”

Een andere keuze is adiabatische bevochtiging van de OK’s, gebaseerd op verdamping van water. Dit levert, in combinatie met het Opragon inblaassysteem, een flinke energiebesparing op. Zo bouwden we aan hypermoderne en toekomstbestendige OK’s.

Technisch door het dak

De eis van OLVG om de hybride OK’s stand alone te laten zijn, bracht Deerns tot het plan om ze elk een eigen technische ruimte te geven. En niet naast, maar op de OK. Een complicatie was, dat de hybride OK’s een zwevend effect hebben. De architect (EGM) heeft deze ‘zwevend’ als een wolk in het open atrium van het poli-plein ontworpen. De aanbouw van de technische ruimte daarop kon alleen als het dak van OLVG voor een deel werd verhoogd. Zo is het ook uitgevoerd. Het maakte het meteen mogelijk om extra glazen panelen te plaatsen voor meer licht in het atrium en op de wolk. Een bijzonder aangezicht van een bijzonder project.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Charles Mahieu, senior adviseur Gezondheidszorg of met Hans Schaap, senior projectmanager Gezondheidszorg.