Terug naar insights

Deerns presenteert MVO-verslag 2019

28 april is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid. Dit moment grijpen we aan om ons MVO-verslag over 2019 te publiceren met onze focus op de gezondheid van mensen.

In het besef dat regeringen, werkgevers, werknemers en de samenleving voor de grote uitdaging staan om de COVID-19-pandemie te bestrijden en tegelijkertijd de klimaatverandering een halt toe te roepen, richt de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk zich in 2020 op het aanpakken van de uitbraak van infectieziekten op het werk, in het bijzonder op de COVID-19-pandemie.

Bij Deerns weten we dat gebouwen en werkplekken van vitaal belang kunnen zijn om uitbraken te voorkomen en te beheersen. Adequate veiligheids-, technische en gezondheidsmaatregelen in gebouwen kunnen een cruciale rol spelen bij het indammen van de verspreiding van het virus en tegelijkertijd de werknemers en de samenleving in het algemeen beschermen. Het MVO-verslag 2019 illustreert hoe we het comfort en het welzijn van gebouwgebruikers verbeteren en hoe onze ontwerpen de ontwikkeling van technologieën (in onze clean technology projecten) en diensten (in onze ziekenhuisontwerpen) mogelijk maken die bijdragen aan de genezing van mensen.

Lagere CO2 uitstoot

Op het vlak van CO2 hebben we onze ecologische voetafdruk met 14% verminderd (in
vergelijking met 2018) en door onze ontwerpen kon vorig jaar meer dan 2.258.000 ton CO2-uitstoot worden voorkomen.

In het video verslag
is te zien welk effect ons werk heeft op de ongekende uitdagingen op het gebied van gezondheid, klimaat en economie. De maatschappij en de fysieke wereld mogen dan snel veranderen, door onze innovaties en door onze samenwerkingsgerichte aanpak zijn we in staat om adequaat in te spelen op deze veranderingen. We denken, we kijken vooruit en we ontwerpen! Zo brengen we ideeën tot leven – ideeën die leiden tot gezonde, slimme en energieneutrale gebouwen.