Terug naar insights

Deerns mede-ondertekenaar Green Deal voor Duurzame Zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft op de dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2018, de Green Deal 'Duurzame zorg voor een gezonde toekomst' getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven, waaronder Deerns, afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Terugdringen van CO2-uitstoot

In de Green Deal spreken zorgorganisaties af de CO2-uitstoot terug te dringen. Energiebesparing en inzet van duurzame energie worden vast onderdeel bij beslissingen over bouw, mobiliteit en inkoop. Elke brancheorganisatie maakt hiervoor uiterlijk 1 mei 2019 een routekaart met een (wijkgerichte) aanpak die aansluit bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Een routekaart houdt in dat de zorgorganisatie moet kunnen laten zien hoe ze richting 2050 klimaatneutraal worden.

Circulair werken

De groeiende (wereld)bevolking en de toenemende welvaart doen een steeds groter beroep op de beschikbare grondstoffen. Daarom is het noodzakelijk efficiënter en minder verspillend met die grondstoffen om te gaan. Voor de zorg is het tegengaan van verspilling ook uit een oogpunt van financiële duurzaamheid van groot belang. Daarom neemt de sector zich voor om steeds meer circulair te gaan werken. Het streven is ‘circulair’ een vast criterium te maken bij alle inkoop van goederen en immateriële zaken. In de zorg liggen de mogelijkheden daarvoor onder meer bij de inkoop, de voeding, geneesmiddelen, medische en verzorgende hulpmiddelen, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen.

Schoon water

Medicijnresten komen na gebruik in het riool terecht en hebben negatieve gevolgen voor het ecosysteem en de drinkwaterbereiding. De totale hoeveelheid medicijnresten, gemeten bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties, is te groot en zal – zonder maatregelen – nog groeien. Vanuit het principe ‘voorkomen, verminderen en vervangen’ wil de zorgsector de vervuiling een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en training.

Een gezonde leef- en verblijfsomgeving

Bij het verduurzamen van de zorg(sector) gaat het ook om een gezond leef- en werkklimaat. In zorginstellingen waar zorg en wonen samengaan, kunnen de binnen- en buitenruimte mogelijkheden bieden voor beweging en ontspanning. Dit bevordert het welzijn en welbevinden van patiënten, cliënten en zorgpersoneel. Ook in ziekenhuizen draagt een gezonde verblijfsomgeving bij aan het herstelproces en het welbevinden. Een groene werkomgeving voor de zorgprofessionals vergroot ook hun inzetbaarheid en persoonlijk welbevinden.

Foto: Minister Bruno Bruins en Letty Kil, manager Gezondheidszorg Deerns.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.