Terug naar insights

Deerns introduceert de COVID verspreidingsrisico scan voor het onderwijs

Om te bepalen hoeveel mensen gezond en veilig in een ruimte samen kunnen zijn introduceert Deerns de COVID Verspreidingsrisico Scan. Deze scan geeft onderwijsinstellingen inzicht in hoe lang een lesruimte, met hoeveel mensen veilig gebruikt kan worden, afhankelijk van de activiteit in die die ruimte.

In Nederland en veel andere landen laait het coronavirus weer op. De overheid roept op om zo min mogelijk reisbewegingen te maken en om thuis te werken. De onderwijsinstellingen (lagere en middelbare scholen) draaien nog gewoon door. Maar ook deze de onderwijsinstellingen lopen een risico en moeten zorgen voor een veilige leeromgeving in Coronatijd. Hoewel nog niet onomstotelijk is vastgesteld dat aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 een risico is, zijn er wereldwijd verschillende situaties gemeld waaruit blijkt dat aerogene verspreiding van het virus mogelijk een rol heeft gespeeld.

Inzicht met de verspreidingsrisico scan

Om de mogelijk aerogene verspreiding van het virus tegen te gaan is goede ventilatie een eerste voorwaarde. Met de COVID Verspreidingsrisico Scan biedt Deerns een oplossing die verder kijkt dan ventilatie. De scan is ontwikkeld op basis van een wetenschappelijk onderbouwd model dat het mogelijk maakt het risico op aerogene verspreiding van het coronavirus te kwantificeren op basis van relatief eenvoudige input. De output van deze scan biedt onderwijsinstellingen snel en efficiënt waardevolle handvatten voor een gedegen plan van aanpak voor een gezonde en veilige leeromgeving. In de onlangs gepubliceerde whitepaper is achtergrondinformatie over deze scan te vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de COVID Verspreidingsrisico Scan kunt u contact opnemen met Hugo Jansen, senior adviseur bij Deerns.