Terug naar insights

Deerns herschikt bedrijfsactiviteiten voor een marktconforme aanpak

Deerns, een toonaangevend multinationaal advies- en ingenieursbureau, implementeert de volgende fase van zijn strategie door de organisatie- en managementstructuur opnieuw in te richten. De nieuwe structuur maakt het bureau wendbaar, zodat het sneller kan inspelen op wereldwijde trends en marktvragen.

Als antwoord op wereldwijde trends en de gevolgen daarvan voor de markten waarin Deerns actief is, vormt het bureau per 1 oktober 2021 de geografisch georiënteerde activiteiten om tot marktgerichte activiteiten. Deze nieuwe structuur maakt het mogelijk marktgericht te reageren op specifieke behoeften van klanten.

Deerns streeft naar duurzame groei en leidende marktposities door een sterke commerciële aanpak op onze vijf belangrijkste markten:

  • Vastgoed
  • Gezondheidszorg
  • Datacenters
  • Clean Technology
  • Luchthavens

Tjerk van der Meer, CEO Deerns: “Deze marktgerichte structuur maakt het eenvoudiger en sneller om commerciële en operationele beslissingen te nemen en helpt ons zodoende om betere diensten te leveren en meer waarde te creëren voor onze klanten, in lijn met onze huidige strategie. De nieuwe structuur zorgt voor meer (markt)focus en verdieping van expertise/kennis én meer mogelijkheden voor samenwerking over landsgrenzen. Dat biedt meer ontwikkelingsperspectief voor huidige en toekomstige medewerkers. Ook zorgt het voor meer uitwisseling van kennis en het creëren van innovatieve oplossingen binnen ons bureau en met klanten en partners”.

Van der Meer vervolgt: “Als Building Performance Specialist heeft Deerns een duidelijke visie op onze invloed op en bijdrage aan de wereldwijde uitdagingen in onze markten. We gaan door met het ontwikkelen van goed presterende gebouwsystemen voor slimme steden om duurzaamheidshubs van de toekomst te zijn.”

Om onze visie waar te maken, zijn de activiteiten van Deerns ondergebracht in drie divisies die goed gepositioneerd zijn om diensten te verlenen aan klanten, zowel lokaal als internationaal, onder leiding van ervaren divisiedirecteuren:

Real Estate, onder leiding van Frank Houben, biedt expertise aan onze klanten in de vastgoed- en gezondheidszorgmarkt.

Life Sciences en High Tech, geleid door Cosimo Verteramo, biedt niche-oplossingen aan onze klanten in de datacenter- en clean technology-markten.

Luchthavens, geleid door Anke Matijssen, met een grondige kennis van alle luchthavenprocessen en -systemen.

Tjerk van der Meer, lid van de Raad van Bestuur en CEO, vormt samen met de drie divisiedirecteuren het nieuw benoemde Executive Team:

  • Lid Raad van Bestuur, Jan Karel Mak
  • Lid Raad van Bestuur en Chief Financial Officer, Roel Rooskens
  • Commercieel Directeur, Hareld van den Brink 
  • Group People Manager, Lenny Hageman
  • Group Marketing & Communication Manager, Hillary Erasmus

Ons aanpassingsvermogen en onze innovatiekracht stellen Deerns in staat bij te dragen aan de veelomvattende uitdagingen die wereldwijd spelen.

Van der Meer: “Als de Building Performance Specialist heeft Deerns een duidelijke visie op en levert een bijdrage aan de wereldwijde uitdagingen in onze markten. We blijven werken aan hoogwaardige gebouwsystemen voor slimme steden en industrieën die de duurzaamheidshubs van de toekomst worden”.

Door deze aanpassing aan onze markten en klanten is Deerns in staat om de visie waar te maken en een duurzaam bedrijf op te bouwen in de wereld van vandaag.