Terug naar insights

Deerns aan slag voor circulair project KaVA

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) schreef eind 2021 een aanbesteding uit voor de duurzame transformatie van een oud marinegebouw in het voormalig Vliegkamp Valkenburg in Katwijk. Het project met de titel 'Kantoor Vol Afval (KaVA) heeft als doel: de circulaire herontwikkeling van het gebouw met maximaal hergebruik van materialen en minimale milieu-impact. Deerns is met een multidisciplinair team aan partnerbedrijven de aanbesteding ingestapt en het team won de aanbesteding in april van dit jaar. Onlangs is het project gestart.

Het RVB heeft grote plannen op het gebied van circulariteit: in 2050 moet het 100% circulair bouwen. Het KaVA-project is hier een belangrijke stap in. Een van de gebouwen wordt circulair herontwikkeld. Tegelijk zijn het leeraspect en de schaalbaarheid van de oplossing belangrijk voor zowel het RVB als de opdrachtnemer, om kennis te verwerven en oplossingen uit te werken voor toekomstige duurzame projecten.

Koplopers circulair ontwerpen en bouwen

Deerns en de andere bedrijven verenigden zich voor deelname aan de aanbesteding. Iedere partner bracht vanuit zijn eigen specialisme kennis van circulair bouwen in. Het team combineert ontwerp- en uitvoeringskracht.

Ontwerpkracht op het gebied van architectuur (PTSA), installaties en bouwfysica (Deerns) en constructie (IMd). Uitvoeringskracht op gebied van bouw (Vink Bouw), afbouw (Vense Projecten) en interieur (Fiction Factory). Het projectteam is later uitgebreid met o.a. partners van uitvoerende partijen voor E- en W- installaties (Schoonderbeek en Putman), fabrikanten (Sparo, Respace) en een ontwerpbureau gespecialiseerd in kleurontwerp (Raw Color). “Ik kijk er naar uit om samen met het team circulaire producten te bedenken die in dit project en in nieuwe projecten geïmplementeerd kunnen worden”, aldus Peter Buurman, Senior Adviseur Duurzaamheid bij Deerns

Plan van Aanpak

In een Plan van Aanpak heeft het projectteam de uitgangspunten vastgelegd en de gezamenlijke visie op het transformatieproject omschreven. Dat is uitgewerkt in een stappenplan, dat loopt van ontwerp tot realisatie. De adviseurs van Deerns kunnen hier hun kennis van circulaire thema’s perfect kwijt. Zij hebben een belangrijke rol in het definiëren van bruikbare materialen voor installaties en bouwfysische oplossingen. Met die input kunnen zoveel mogelijk installaties worden hergebruikt. De contacten in het circulaire netwerk zorgen voor de levering van tweedehands gebouwelementen. Zoals klimaatplafonds uit een vlakbij gelegen donorgebouw, die een tweede leven krijgen in het renovatietraject. En in het lichtontwerp is de oude armatuur vervangen door energiezuinige ledverlichting, aangevuld met hergebruikte en/of refurbished objecten.

Sterk teamwerk

Veel Deerns-adviezen hebben samenhang met de inbreng van constructeur, interieurontwerper, architect en de andere partners. Binnen het projectteam ontstonden bijvoorbeeld ideeën om vrijkomende delen van betonvloeren te hergebruiken als dragende vloer van een aanbouw. En door nieuw te maken vides te voorzien van daklichten, die samengesteld zijn uit herwonnen materialen. Dicht metselwerk in het interieur wordt deels vervangen door houten kozijnen met glas, die weer gemaakt zijn van oud kozijnhout. Het enthousiasme binnen het team resulteerde in slimme voorstellen en uiteindelijk ook in succes.

Aan de slag

Het Plan van Aanpak overtuigde het RVB. In mei 2022 is het KaVA-transformatieproject gestart. Hugo Jansen: “Veel ligt nu vast maar al doende leren we de mogelijkheden kennen. Dat sluit perfect aan bij de manier waarop RVB het verwoordt: Met hergebruik leren, bouwen door te doen”.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Buurman, Senior Adviseur Duurzaamheid