Terug naar insights

Curaçao Medical Center tekent overeenkomst

Zakito District Cooling heeft het voornemen alle daarvoor geschikte gebouwen tussen Rif en Piscadera, die voornamelijk over gecentraliseerde koelsystemen beschikken, van koeling te voorzien. Onlangs heeft het Curaçao Medical Center (CMC) hiervoor een contract ondertekend met Zakito District Cooling. Het gaat om gebouwen zoals het Dreams hotel, het World Trade Center Curaçao, Sentro Mediko Otrabanda, Residence Piscadera, het Renaissance en het CMC.

Dito Garmers (Managing Director Vastgoed van het, Curaçao Medical Center, CMC): “Het Curaçao Medical Center heeft een state of the art en een betrouwbaar airconditioning systeem. Gezien de financiële limieten van ons gezondheidsapparaat is CMC continu op zoek naar manieren om de operationele kosten te verlagen, waarbij de betrouwbaarheid en kwaliteit gehandhaafd blijven. Het realiseren van het Zakito District Cooling project geeft ons de mogelijkheid om dit zonder additionele kosten te doen. Naast het verlagen van de kosten maakt Zakito District Cooling onze activiteiten minder gevoelig voor de steeds fluctuerende energiekosten. Met het huidige airconditioning systeem vormt koeling al gauw 70-80% van onze energiekosten. Omdat Zakito District Cooling een duurzaam systeem is, reduceert het onze carbon footprint en impact op global warming substantieel, waardoor CMC op dit gebied een van de duurzaamste ziekenhuizen in de regio zal zijn.” Gilbert Gouverneur (Directeur van Zakito DC): “Het tekenen van de overeenkomst met CMC is een belangrijke mijlpaal en wij verwachten snel het definitieve koelingscontract af te kunnen ronden. Onze planning is om alle definitieve koeling contracten eind februari getekend te hebben, om dan financial closure te halen en met de bouwactiviteiten te beginnen. Er is nu nog maar een beperkte hoeveelheid capaciteit over om klanten op het primaire circuit aan te sluiten. Hiervoor zijn we met verschillende partijen in gesprek”.

Diepzeewater is een van de meest betrouwbare, duurzame en qua kosten meest stabiele energiebronnen ter wereld. Met name voor eilanden is diepzeewater een waardevolle bron van groei. Met grootschalige zeewaterprojecten zoals deze is het mogelijk om naast betrouwbare (orkaan- en tsunamibestendige), duurzame en kostenbesparende koeling te bieden aan vele consumenten, ook spin-off mogelijkheden worden gecreëerd die het eiland voorzien van allerlei groenten (kassen) en seafood (aquacultuur). Dit is een potentieel nieuwe economische pijler voor Curaçao. In het diepzeewaterindustrieplatform werken we samen met andere lokale publieke en private partijen aan de promotie en ontwikkeling van een diepzeewaterindustrie die nieuwe economische en productieve activiteiten kan stimuleren. De verwachte directe en indirecte bijdrage aan de economie van Curaçao is USD 50-100 miljoen per jaar met 400-600 permanente arbeidsplaatsen. Het gebruik van diepzeewatertechnologie is een logische stap in de richting van groene en meer zelfvoorzienende eilanden, onafhankelijk van buitenlandse invloeden, zoals brandstof en voedselmarkten”.

Meer informatie

Meer over dit project leest u in iD magazine #18. Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met Paul Stoelinga.

Over Zakito District Cooling

Zakito District Cooling is eigendom van en wordt geëxploiteerd door een internationaal consortium onder leiding van Ecopower International (Curaçao). Dit consortium bestaat uit de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij (CWM, Curaçao), Deerns (Nederland), Civil Engineering Caribbean (Curaçao) en DEVCCO (Zweden). Het consortium draagt tevens de zorg voor de ontwikkeling en de bouw van Zakito District Cooling. Voor engineeringsactiviteiten werken de partijen met lokale en internationale experts met specifieke know-how, zoals Makai Ocean Engineering (Hawaii). Deze joint-venture beschikt over gezamenlijke, uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de ontwikkeling van grootschalige District Cooling-, Energie-, Infrastructuur- en Diepzeewaterpijpleidingprojecten.