Terug naar insights

Curaçao Airport: Een vooruitstrevende managementstrategie

Curaçao Airport behoort tot de belangrijkste luchthavens in het Caribisch gebied. Deerns maakt het vliegveld klaar voor de toekomst door het doorlopende onderhoud te valideren en een langetermijn CapEx strategie op te stellen. 

Ons Transactional Services team stelt een uitgebreid rapport op over de activa van het vliegveld om deze in topconditie te houden voor de 1.5 miljoen passagiers die jaarlijks passeren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met luchthaven adviesbureau Planeground. Het doel is om strategisch inzicht te krijgen in de verwachte CapEx en het gewenste programma voor de komende periode, door een onafhankelijke beoordeling te geven over de technische staat van de luchthaven.    

De luchthaven wordt namens de eigenaar beheerd door een externe partij – Curaçao Airport Holding –  een vertegenwoordiger van de regering van Curaçao.    

Het team van Deerns is de afrondingsfase van het project ingegaan. Locatiebezoeken zijn afgelegd door ingenieurs van zowel Deerns als Planeground met specialistische kennis over de werking van luchthavens (onder andere op gebied van start- en landingsbanen, platforms, taxibanen en terminalgebouwen). Opmerkelijk is dat Curaçao Airport (CUR) beschikt over een unieke, brede landingsbaan van 3,5 km lang – een van de langste in de Caraïben – die tevens wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht en het Korps Mariniers van Nederland.  

Een allesomvattende aanpak

Een nauwe samenwerking met zowel de luchthaveneigenaar als de exploitant tijdens locatiebezoeken garandeert een diepgaand begrip van de staat van alle activa. Deskundigen van Deerns en Planeground buigen zich over alle bouwtechnische aspecten – van civiele en bouwkundige werken tot M&E en specifieke transportsystemen. Deze aanpak zorgt voor een grondige beoordeling van alle activa. 

Volgens Remco Heuver (Strategic Advisor Transactional Services bij Deerns) zijn de staat en onderhoudsstatus van alle luchthavengebouwen en civiele gebieden inmiddels geïnspecteerd.   

" Uiteindelijk bepaalt Deerns wat er moet gebeuren om de prominente positie van de luchthaven in de toekomst te behouden.
Remco Heuver Strategic Advisor, Transactional Services, Deerns

In drie stappen naar succes  

Er wordt een effectief proces geïmplementeerd om problemen in drie stappen aan te pakken:  

  1. Problemen worden geïdentificeerd: Een beoordeling brengt op verschillende gebieden (potentiële) problemen aan het licht, zoals start- en landingsbanen die onderhoud nodig hebben. Zo kunnen vliegtuigen veilig gebruik blijven maken van de luchthaven.  
  2. Risico’s worden gekwantificeerd: Een probleem wordt opgesplitst in mitigerende maatregelen, waarin ook de potentiële impact op gezondheid en veiligheid, operationele, commerciële en juridische aspecten worden meegenomen. 
  3. Oplossingen worden geformuleerd: Deerns en Planeground werken samen met de exploitant van de luchthaven aan geschikte oplossingen die kunnen worden geïntegreerd in de lopende operationele en onderhoudsstrategie.    

This exercise will assist the operator in prioritising maintenance. As with any tenant-landlord relationship, the operator’s priority is operational optimisation while the owner may be more invested in the long term sustainable real estate strategy of the airport. Both priorities share common ground and balancing them is vital so that the airport remains safe and functional, with a focus on being attractive to tourists as well as being future ready.  

Deze aanpak helpt de exploitant bij het prioriteren van onderhoud. Zoals bij elke relatie tussen huurder en verhuurder, streeft de exploitant naar operationele optimalisatie terwijl de eigenaar meer gericht is op een duurzame vastgoedstrategie van de luchthaven op de lange termijn. Er zitten raakvlakken tussen deze prioriteiten en het is cruciaal om deze in evenwicht te brengen zodat de luchthaven veilig en functioneel blijft – met focus op aantrekkelijkheid voor toeristen en toekomstbestendigheid.   

Zo ondersteunen wij efficiënt activabeheer

Het rapport genereert een risicoregister door de risico’s voor de exploitant en de eigenaar te prioriteren. De kosten voor reparatie of mitigatie worden inzichtelijk gemaakt en het CapEx-plan geeft de verwachte uitgaven per element weer met een prognose voor het einde van de levensduur.   

Het inschakelen van een onafhankelijke partij geeft niet alleen een objectieve kijk op de activa, maar bevordert ook transparantie en stimuleert een toekomstgerichte blik waardoor de luchthaven haar aanpasbaarheid en efficiëntie in het onderhoud van activa kan verbeteren. Met deze aanpak, begeleid door de expertise van Deerns en Planeground, zal Curaçao Airport vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden. 

Let’s talk

Remco Heuver

Strategisch adviseur

nl