Terug naar insights

Contracten nieuwbouw Spaarne Gasthuis getekend

Het Spaarne Gasthuis vernieuwt de komende jaren een deel van de ziekenhuisgebouwen aan de Boerhaavelaan in Haarlem. Donderdag 26 januari zijn daarvoor de contracten getekend met de architect en adviseurs GAF, ABT, Deerns en ptg advies. Deze maand start het eerste deel van de ontwerpfase die in totaal ongeveer 2,5 jaar duurt.

Een deel van de bestaande gebouwen voldoet over enige tijd niet langer aan de normen die het ziekenhuis stelt, zoals goede en efficiënte zorgverlening en een fijne verblijf- en werkomgeving. Binnen allerlei ontwikkelingen in de zorg wil het Spaarne Gasthuis de beste zorg leveren in de regio. Het ziekenhuis bouwt daarom in de hoek van de Boerhaavelaan en de Europaweg een nieuw ziekenhuis ter vervanging van de huidige hoogbouw.

Samen werken aan het ontwerp

Het programma van eisen voor het nieuwe ziekenhuis is nu klaar en de ontwerpers kunnen aan de slag. Zij zullen alle eisen en randvoorwaarden omzetten naar het échte ontwerp. Denk daarbij aan de gevels aan de buitenkant, de plaatsing van alle afdelingen, maar ook de constructie en technische installaties van het gebouw. De toekomstige gebruikers van het nieuwe ziekenhuis zijn nauw betrokken bij het ontwerpproces.

V.l.n.r.: Sander Dorleijn (ABT), Corina Schols en Michiel Sitsen (ptg advies), Pieternel Hummelen (Spaarne Gasthuis), Maurits Algra (G.A.F.) en Peter Bouma (Deerns) – foto Jean-Pierre Jans
Ervaring en kennis

Op donderdag 26 januari zijn de contracten getekend met de architect Gortemaker Algra Feenstra, installatieadviseur Deerns en constructieadviseur ABT en huisvestingsadviseur ptg advies. Zij hebben allen de afgelopen jaren hun sporen verdiend op het gebied van duurzame, innovatieve en complexe nieuwbouw waaronder diverse ziekenhuizen.

Mijlpaal op weg naar nieuw ziekenhuis

Naar verwachting start de bouw van het nieuwe ziekenhuis in 2027. Pieternel Hummelen, lid raad van bestuur, zegt daarover: “Het is heel mooi dat we nu beginnen met het ontwerp. Dat is een stap die ook echt beeld geeft van het toekomstige gebouw. Afgelopen jaren is er met veel ziekenhuismedewerkers grondig nagedacht over alle eisen en die worden nu vertaald naar het ontwerp. We hebben er alle vertrouwen in dat er een heel goed gebouw komt, waar straks de nadruk ligt op hoog risico en acute zorg voor onze patiënten. En we verwachten in 2029 het gebouw in te kunnen richten.”

Let’s talk more about this

Peter Bouma

Unit Director Health Care

Array