Terug naar insights

COA kiest voor Deerns ingenieursdiensten

Het COA heeft een perceel van de tender voor ingenieursdiensten aan Deerns gegund. COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers en is een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het COA zocht een ingenieursbureau ter ondersteuning van de realisatie van projecten en het beheer van het vastgoedonderhoud. Deerns is als eerste geëindigd in de uiteindelijke ranking en wordt verantwoordelijk voor ingenieursdiensten voor perceel 6 Bouwfysica. De ingenieursdiensten bestaan uit advisering, berekeningen, tekeningen en rapportages op het gebied van bouwfysica, akoestiek, wind- en milieutechnologie en energie en duurzaamheid.

Locaties en werkzaamheden

De opvanglocaties van het COA liggen geografisch verspreid over Nederland. Er zijn nieuwbouwprojecten op nieuwe locaties en er vinden grootschalige renovaties en verbouwingen plaats op bestaande locaties.
De aard van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van het type vastgoed en alle bijbehorende onderdelen zoals de gebouwgebonden installaties. Het vastgoed bestaat uit verschillende soorten gebouwen, zoals woon-, kantoor-en bedrijfsgebouwen, gevangenissen, semi-permanente unitbouw, caravans, Rijksmonumenten, etc. In de meeste gebouwen op de opvanglocaties worden asielzoekers gehuisvest met ondersteunende functies zoals kantoren en ruimtes voor het COA en de ketenpartners. Deerns voert de advieswerkzaamheden uit voor perceel 6 Bouwfysica op en voor de verschillende COA-locaties door heel Nederland.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Wesdorp, Adviesgroep Bouwfysica & Energie