Terug naar insights

BREEAM-NL Excellent voor ontwerp Plus Ultra Groningen

Op de Zernike Campus in Groningen wordt gebouwd aan Plus Ultra Groningen. Dit nieuwe multi-tenant gebouw van ca. 10.000 m2 biedt in de toekomst onderdak aan startups, scale-ups en innovatieve bedrijven. In opdracht van Kadans Science Partner en DNV, die een van de eerste huurders wordt, maakten Proof of the sum en Deerns het ontwerp voor dit all-electric gebouw dat onlangs het BREEAM-NL Excellent ontwerpcertificaat kreeg.

Net zoals andere multi-tenant gebouwen van Kadans Science Partner biedt ook deze ontwikkeling op maat gemaakte accommodatie voor startups, scale-ups en innovatieve bedrijven. Dit vraagt om installaties die in de toekomst makkelijk aan te passen zijn aan veranderende wensen van huurders. Het gebouw werkt als een katalysator voor innovatie en stimuleert samenwerkingen tussen bedrijven, kennisorganisaties en onderwijsinstellingen. De kracht van een multi-tenant gebouw is onder andere het delen van faciliteiten. Alle faciliteiten in het gebouw worden zo veel mogelijk aan alle gebruikers ter beschikking gesteld. Door deze gedeelde faciliteiten en ontmoetingsruimten worden persoonlijke ontmoetingen gestimuleerd. Zo wordt er een uniek ecosysteem gecreëerd waarbinnen bedrijven zich sneller kunnen ontwikkelen.

Circulaire semi-transparante gevel

Het ontwerp bestaat uit een volledige semi-transparante polycarbonaat gevel, waardoor veel daglicht binnenkomt. Om het daglicht tot diep in alle ruimtes toe te laten krijgt het gebouw een groot atrium. Hierdoor ervaren de gebruikers een directe verbinding met buiten. De gevel kan in de toekomst hergebruikt worden en heeft een lage initiële CO2-footprint vergeleken met andere geveltypes. De installaties zijn zo ontworpen dat deze in de toekomst eenvoudig aan te passen zijn. Een dak vol PV-panelen zorgt voor de elektrische energie die nodig is. Voor de koeling van het gebouw wordt gebruikgemaakt van een koudemiddel (R-1234ze) met een lage belasting op het milieu. Ook worden waterbesparende voorzieningen getroffen zoals doorstroombeperking en waterbesparende toiletten.

Biodiversiteit

Om de biodiversiteit op het campusterrein te bevorderen is er aandacht voor behoud van bestaande beplanting en voor de aanleg van nieuwe beplanting is op advies van een ecoloog gekozen voor bedragende struiken en een extra haag voor vogels. Ook zijn een bijenhotel en nestkasten voor broedvogels voorzien.

Alle ontwerpaspecten gezamenlijk hebben geleid tot het BREEAM-NL ontwerpcertificaat.

Voor meer informatie over dit project op de Zernike Campus in Groningen kunt u contact opnemen met Arnoud Matser.